Kragerø kommune ligger vakkert til ved kysten i Telemark med et mylder av øyer og skjær. Mulighetene for friluftsliv i 
skjærgården og på fastlandet er enestående. Kommunen har i underkant av 10500 innbyggere og preges av et aktivt 
nærings- og kulturliv. Kommunen har full barnehagedekning, et desentralisert grunnskoletilbud og videregående skole 
med et variert tilbud. Innenfor en reisetid på en time når du en rekke større byer i regionen, samt 
kommunikasjonsknutepunkter som flyplasser, fergeterminaler m.v.

2 Ledige fastlegehjemler i Kragerø 

Vi har 2 ledige fastlegehjemler i veldreven praksis med 4 allmennleger, samt LIS 1 lege. 
Kragerø legesenter ligger i Kragerø sentrum. Legesenteret har et moderne og velutstyrt laboratorium, samt flinke og 
erfarne legesekretærer. Legesenteret har hatt stabil legebemanning over år.
De ledige hjemlene har lister på henholdsvis 1100 og 1200 pasienter. Vi ønsker nye kollegaer med samarbeidsvilje og entusiasme. Velkommen til spennende arbeid i vårt legesenter. Veiledning kan gis av erfarne kollegaer.

Kragerø kommune eier praksisene og nye leger kan tre inn i praksisene uten å måtte kjøpe den av nåværende hjemmelshaver. Det åpnes for å arbeide som kommunalt ansatt fastlege. Kommunen vil kunne bistå med tilskudd til flytting, samt oppstart og tilrettelegging for spesialiseringsforløp i allmennmedisin.


Arbeidsoppgaver
Utøvende legetjenester som fastlege ifølge lovverk.. Deltakelse i Kragerø legevakt etter gjeldende avtaler.
Stilling kan tilpliktes kommunal bistilling opp til 7,5 t pr uke etter gjeldende avtaler

Krav til kompetanse
Det søkes etter leger med interesse innen allmennpraksis, utdannelseskandidat i allmennmedisin eller spesialist i 
allmennmedisin.
Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig, og ha norsk autorisasjon, med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis 
og legevakt. Personlig egnethet og faglig kompetanse tillegges vekt.

Tilsetting finner for øvrig sted på de betingelser som gjelder i Kragerø kommune.
Kontaktperson; Kragerø legesenter v/fastlege Elof Nelson, mob 4075 6903, eller Kragerø kommune v/Alv Dag Brandal, 
mob 414 10 739

Søknad sendes
Søknad fremmes elektronisk via våre hjemmesider: www.kragero.kommune.no 
Dersom du har problemer med registreringen kan du henvende deg til vårt servicesenter
Kopier av vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju eller på forespørsel 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Kragerø kommune
Kragerø legesenter
Kontaktperson
Navn: Alv Dag Brandal
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 41410739
E-post: alv.d.brandal@kragero.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Kragerø kommune
Postboks 128
3791 KRAGERØ