Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Fylkesmannen i Oslo og Viken har ledig fast stilling (100 %) som assisterende fylkeslege i Helseavdelingen.  

Helseavdelingen har en utadrettet virksomhet mot helse- og omsorgstjenesten, helse- og omsorgspersonell og sentrale myndigheter. Avdelingen har varierte forvaltningsoppgaver, herunder å føre et overordnet tilsyn med virksomhetene og å behandle et stort antall tilsyns- og klagesaker, samt å veilede og undervise helsepersonell. Dette krever en robust faggruppe, og de ca. 100 totalt ansatte utgjør en bred sammensetning av fagkompetanse.

Helseavdelingen består av 5 seksjoner fordelt på tre kontorsteder: Moss (hovedkontor), Drammen og Oslo
 • Seksjon spesialisthelsetjeneste (SHT), kontorlokalisering i Oslo
 • Seksjon kommunale helse- og omsorgstjenester Østre Viken (KHOT ØV), kontorlokalisering i Moss 
 • Seksjon kommunale helse- og omsorgstjenester Oslo (KHOT Oslo), kontorlokalisering i Oslo
 • Seksjon kommunale helse- og omsorgstjenester Vestre Viken (KHOT VV), kontorlokalisering i Drammen 
 • Seksjon for fellesoppgaver og utvikling (FOU), kontorlokalisering i Moss
Den ledige stillingen er i seksjon KHOT ØV, som er en av tre seksjoner som har ansvar for kommunale helse- og omsorgstjenester. Seksjonen har et spesielt ansvar for oppgaver knyttet til det geografiske området som tidligere var Østfold fylke og østre del av Akershus.
 
Arbeidsoppgaver
 • Medisinskfaglige vurderinger i tilsynssaker, rettighetssaker m.m. 
 • Delta i planlagt tilsyn/systemrevisjoner
 • Veilede og undervise helsepersonell
 • Behandle klager på vedtak om tvungen behandling etter psykisk helsevernloven § 4-4 a, jf. § 4-4 
 • Behandling av saker etter forskrift om førerkort m.m.
I tillegg til oppgavene nevnt ovenfor vil andre oppgaver også måtte påregnes tillagt stillingen.
Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav
 • Medisinsk embetseksamen
 • Lege som er spesialist i samfunnsmedisin, eller allmennmedisin. Lege med erfaring fra kommunehelsetjenesten kan også søke 
Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper
 • Bred klinisk erfaring
 • Viktige personlige egenskaper er integritet, fleksibilitet, evne til tverrfaglig samarbeid og god skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • For å innfri nasjonale krav om saksbehandlingstid, fordres det målrettet arbeid med god fremdrift og gjennomføringsevne og at du raskt setter deg inn i nye arbeidsoppgaver
 • Interesse for og god kunnskap om systemorientert arbeid
 • Gode IKT/digitale ferdigheter
 • Erfaring fra offentlig forvaltning 
 • Personlig egnethet og seksjonens behov for faglig profil vil bli vektlagt ved tilsetting
Vi kan tilby
Spennende oppgaver i utviklingen av et nytt embete. Du får jobbe sammen med dyktige kollegaer i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø. Vi tilbyr gode velferdsordninger og fleksibel arbeidstid.

Stillingen lønnes som assisterende fylkeslege i lønnsspennet kr 850 000 – 890 000 avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.

Har du spørsmål?
Ønsker du nærmere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med:
fungerende seksjonssjef Maren Heldahl på telefon: 69 24 70 77 / 472 36 621, ass. fylkeslege Mette Hjermann, på telefon: 69 24 70 70 / 975 77 6671 eller fylkeslege/avd.dir. Marianne Skjerven-Martinsen på telefon: 32 26 68 51 / 913 84 968.

Fylkesmannen er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Og vi oppfordrer også søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Hvis det er kvalifiserte søkere fra disse gruppene, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Embetet er en IA-virksomhet (inkluderende arbeidsliv).

Søknadsfrist
Søknadsfrist: 7. januar 2021

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten jfr. Offentleglova §25. De det gjelder vil i så fall bli varslet før søkerliste settes opp.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Kontaktpersoner
Navn: Maren Heldahl
Tittel: Fungerende seksjonssjef
Telefon: 69 24 70 77 / 472 36 621
Navn: Mette Hjermann
Tittel: As.. fylkeslege
Telefon: 69 24 70 70 / 975 77 6671
Navn: Marianne Skjerven-Martinsen
Tittel: Fylkeslege/avd.dir.
Telefon: 32 26 68 51 / 913 84 968
Arbeidssted
Vogts gate 17
1502 MOSS
Søk på stillingen