Kort om arbeidsgiver
Seksjon for blodsykdommer har 2,5 overleger i fast stilling, men planlegger nå å utvide til 3.5 overlegestillinger. Seksjonen har ansvaret for hematologisk/onkologisk sengepost med 10 senger og hematologisk poliklinikk. Seksjonen er i vekst hva gjelder poliklinisk aktivitet og behandling på sengepost. I forbindelse med overføring av medikamentell kreftbehandling har poliklinikken nylig flyttet inn i nye lokaler og er samlokalisert med behandlingsenhetene onkologisk og lindrende seksjon.

Lovisenberg Diakonale Sykehus er lokalsykehus for bydelene Sagene, Gamle Oslo, St. Hanshaugen og Grünerløkka og vi utreder og behandler et bredt spekter innen benigne og maligne blodsykdommer og lymfomer. Som resultat av overføring av oppgaver fra OUS forventes en økning i pasienttilstrømmingen samt utvidede oppgaver og det søkes derfor etter en spesialist i blodsykdommer som har ønske om å forsterke, utvikle og utvide vårt tilbud til pasienter med blodsykdom eller lymfom. Hematologisk seksjon ligger under medisinsk avdeling som har felles bakvaktsordning. Deltakelse i vaktarbeid kan diskuteres.

Kvalifikasjoner:
Søkeren må ha norsk godkjent spesialitet i blodsykdommer, og beherske norsk både skriftlig og muntlig. Søkeren bør ha klinisk erfaring innen blodsykdommer og lymfom. Dersom søkeren ønsker å delta i vaktarbeid må vedkommende være bakvaktskompetent innen generell indremmedisin.

Egenskaper:
Søkeren må ha faglig engasjement og gode samarbeidsevner, være pålitelig og kunne jobbe selvstendig.

Vi tilbyr:
• Et godt arbeidsmiljø og gode muligheter for faglig utvikling.
• Lønn i henhold til avtale mellom Spekter og organisasjonene.
• God pensjonsordning via KLP.
• Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.
• Gode velferdsordninger.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Astrid Bergrem
Telefon: 96091356
Navn: Bjørn Brandsæter
Telefon: 916 68 866
Arbeidssted
Lovisenberggata 17
0456 OSLO
Søk på stillingen