Kort om arbeidsgiver

Prestrudsenteret er et av fire sykehjem i Hamar Kommunes Helse- og omsorgssektor. Vi vektlegger faglig dyktighet, utøvd i samarbeid med brukere, og arbeider kontinuerlig med å tilby våre ansatte et trygt og godt arbeidsmiljø. Vi som arbeider på Prestrudsenteret har fokus på faglig utvikling, godt tverrfaglig samarbeid og et inkluderende arbeidsliv med stolte medarbeidere. For å kvalitetssikre dette er det opprettet en egen faglig ressursgruppe innad på Prestrudsenteret. Vil du være med på laget?

Prestrudsenteret har et ledig sykehjemslegevikariat i 100% stilling. Stillingen er på oppstartstidspunktet knyttet til to langtidsavdelinger på Prestrudsenteret. Ansvarsområdene vil også innbefatte de andre sykehjemsavdelingene ved behov. I tillegg har vi en lege i 27% stilling som er tilknyttet en langtidsavdeling for personer med kognitiv svikt. Det er satt av møtepunkter for legene, både internt ved Prestrud og på tvers av sykehjemmene i kommunen. 

Arbeidsoppgaver

 • Faglig ansvar for legetjenesten ved avdeling 1 og 2, samt Prestrudsenterets to andre avdelinger
 • Faglig rådgiver for bruk og håndtering av legemidler
 • Dokumentasjon i fagsystemet Gerica

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Ønskelig med erfaring/spesialisering innen geriatri, allmennmedisin eller indremedisin
 • God forståelse og formidlingsevne i norsk muntlig og skriftlig
 • Det er krav om politiattest for alle som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven §5-4. Attesten må forevises før tiltredelse.

Personlige egenskaper

 • Evne til godt samarbeid og kunne jobbe sammen for pasienten i et tverrfaglig lag og selvstendig jobbing
 • Vilje til å sette seg inn i pasientens perspektiv og ved hjelp av samtaler med pasient og pårørende forstå hva som er pasientens ønsker
 • Entusiasme for fagfeltet
 • Evne til å stå for sine faglige vurderinger
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Arbeid på dagtid på hverdager
 • Tverrfaglig samarbeid og dyktige medarbeidere
 • Opplæring kan gis første uke hvis ønskelig
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Hamar kommune
Kontaktperson
Navn: Aud Marit Reistad
Tittel: Leder
Telefon: 95289048
Arbeidssted
Institusjonstjenesten, Hamar kommune
Jønsrudvegen 22
2315 Hamar