Kort om arbeidsgiver

Bedriftshelsetjenesten ved UNN HF har som hovedoppdrag å bistå ledere og medarbeidere med å skape trygge og
helsefremmende arbeidsplasser i UNN. Som bedriftslege i vår BHT vil du
jobbe operativt og strategisk på ulike organisasjonsnivå i Nord-Norges største kunnskapsvirksomhet. Du vil jobbe i et
tverrfaglig team som engasjerer seg på tvers av fagområdene
fysisk, kjemisk, biologisk, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Du vil også spille en viktig rolle i utvikling og forbedring internt i tjenesten. Vi
samarbeider med andre enheter i UNN for å gi støtte med bredde, tyngde og
kvalitet. Vår BHT er en egenordning organisert som en avdeling i Personal- og
organisasjonssenteret, der vi forvalter vårt hovedoppdrag ut fra en fri og uavhengig rolle i arbeidsmiljøspørsmål. 

Arbeidsoppgaver

 • Medisinskfaglig rådgiver i bedriftshelsetjenesten
 • Forebyggende HMS-arbeid på strategisk og operativt nivå 
 • Kurs/undervisning innen relevante tema 
 • Arbeidsmedisinsk poliklinikk/målrettet helsekontroll 
 • Bidra aktivt i utvikling og forbedring av BHT-tjenesten 
 • Analyse og rapportering av BHTs arbeid 

Kvalifikasjoner

 • Det kreves autorisasjon som lege i Norge, samt godkjent turnus/LIS del 1
 • Det er en fordel om søker er spesialist i arbeidsmedisin  (ferdig spesialist eller pågående spesialisering)
 • Relevant erfaring innen arbeidsmedisin, arbeidsmiljøarbeid og systematisk HMS-arbeid vektlegges
 • Interesse for å gå videre innen arbeidsmedisin
 • Gode ferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig  

Personlige egenskaper

 • Strukturert og løsningsorientert 
 • Initiativrik og evne til å jobbe selvstendig  
 • Evne til å skape relasjoner og samarbeid
 • God på kommunikasjon 

Vi tilbyr

 • En utfordrende og utviklende arbeidshverdag i en etablert BHT med et dyktig tverrfaglig team
 • Godt arbeidsmiljø med støttende og engasjerte kolleger
 •  Fleksibel arbeidstid 
 • Gode velferdsordninger, eksempelvis bedriftsidrett, kulturaktiviteter (revy/korsang/musikk), kunst, velferdshytter i Troms og Lødingen
 • Friluftsliv med fjell, sjø og vakre naturopplevelser under Nordlyshimmel eller midnattssol
 • Et pulserende lokalmiljø med fyldig og variert kulturtilbud
 • Medlemskap i en av landets beste pensjonsordning
 • Lønn etter avtale eller i henhold til gjeldende overenskomster
 • 6 mnd. prøvetid 
 • Noe reisevirksomhet må påregnes 
Stillingskategori
Bedriftslege
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Paul Martin Hansen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 40021998
Navn: Glenn-Helge Hattmann
Tittel: Rådgiver
Telefon: 90401400
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Bedriftshelsetjeneste (BHT) Tromsø., Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø
Søk på stillingen