Kort om arbeidsgiver
100 % Vikariat som sykehjemslege på ulike sykehjemsavdelinger, samt helsestasjon for barn og helsestasjon for ungdom

Larvik kommune har ledig et 100% vikariat som sykehjemslege/helsestasjonslege knyttet til åtte sykehjemsavdelinger fordelt på fire ulike sykehjem i kommunen. Det er varierte avdelinger: Skjermet demensavdeling, forsterket demensavdeling, somatiske avdelinger samt avdeling for eldre mennesker med utviklingshemming. I tillegg er en liten del av stillingen knyttet til helsestasjon for barn og helsestasjon for ungdom.

Som tilsynslege på sykehjem har du ansvar for medisinsk oppfølgning av pasientene, inkludert undersøkelse, diagnostikk og behandling. Du jobber tett med øvrig helsepersonell på avdelingene, og samarbeider med sykepleier ved gjennomføring av både pre-visitt og visitt. Du vil møte engasjerte og dyktige kollegaer på de ulike avdelingene. I tillegg er samarbeid med pårørende og andre aktører en viktig del av jobben. Det er varierte og spennende problemstillinger i det pasientrettede arbeidet. Det er også tid til faglig utvikling og mulighet til å sette seg grundig inn i hver pasient.

På helsestasjonen for barn vil du gjennomføre helseundersøkelser i henhold til nasjonalfaglige retningslinjer for helsestasjon 0- 5 år. På helsestasjon for ungdom samarbeider du tett med helsesykepleierne og møter ungdom med ulike problemstillinger. 


Arbeidsoppgaver
 • Du får ansvar for den medisinske behandlingen av pasientene og samarbeid med pårørende
 • Du har kliniske vakter i avdelingen, med undersøkelse, diagnostikk og behandling for den enkelte pasient
 • Du deltar på tverrfaglige møter
 • Du driver supervisjon for leger i spesialisering og eventuelt veiledning for LIS3
 • Du arbeid ved helsestasjon for barn og helsestasjon for ungdom
Kvalifikasjoner
 • Du er offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Du har gjennomført og fått godkjent LIS-1 tjeneste
 • Du har fortrinnsvis erfaring innen sykehjems- og helsestasjonsmedisin
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Du er faglig engasjert og utviklingsorientert
 • Du har forståelse for viktigheten av og er god på samarbeid med alle profesjonsgrupper
 • Du er arbeidsvillig, fleksibel, løsningsorientert og ansvarsbevisst
 • Du er tydelig, stødig og trygg med evne til selvstendig arbeid
 • Du har godt humør, god arbeidsmoral og er lojal
 • Førerkort klasse B
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Konkurransedyktig lønn
 • Varierte oppgaver med faglig utvikling
 • Ukentlig internundervisning
 • Gode, dyktige og hyggelige kollegaer
 • Mulighet for spesialiseringsløp og veiledning innen allmennmedisin
 • Velferdstiltak for ansatte
Annet
Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.
Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om. Det kreves politiattest for stillingene i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven § 5 – 4.
Denne må framlegges før tiltredelse. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder.
Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter.
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag. Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noe. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige. En jobb med mening. Med mulighet til å utgjøre en forskjell. Det kan vi garantere at du får hos oss.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Larvik kommune
Kontaktpersoner
Navn: Cecilie Lyngra Seierstad
Tittel: Rådgiver
Telefon: 98231490
Navn: Hannelore Neumann
Tittel: Kommuneoverlege 2/ virksomhetsleder
Telefon: 47460147
E-post: hannelore.neumann@larvik.kommune.no
Navn: Dorthe Huse
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 97664403
E-post: dorthe.huse@larvik.kommune.no
Arbeidssted
Byskogveien 5,
3257 LARVIK