Kort om arbeidsgiver
 
Arbeidsoppgaver
Som dykkerlege vil du utøve FSAN sitt fagansvar innen dykkemedisin, undervannsbåt (UVB)-redning og hypotermi.
Andre oppgaver vil være:
 • Helseovervåkning av militære dykkere/UVB-personell
 • Gjennomføring av periodiske helsekontroller av militære dykkere / UVB-personell
 • Medisinsk primærbehandling av dykkere og UVB-personell
 • Spesialisert medisinsk utredning og behandling av dykkerelaterte skader, sykdommer og følgetilstander
 • Gjennomføring og utvikling av undervisning/kurs/formidling innen dykkemedisin, UVB-redning og hypotermi
 • Utvikle fagkompetanse innen dykkemedisin, UVB-redning, hypotermi
 • Medisinsk beredskap ved dykkeoppdrag, seleksjon, trening i unnslipningstreningstank, UVB-redningsøvelser
 
Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som lege i Norge, godkjent turnus/LIS1
 • Full rekvisisjonsrett (HPR)
 • Medisinsk skikket til arbeid under forhøyet trykk
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for for HEMMELIG / NATO SECRET før tiltredelse og være norsk statsborger
Ønskelige kvalifikasjoner
 • Vernepliktig akademiker (VA)-offisersutdanning.
 • Tjeneste som VAB-lege
 • Sanitetsfaglig tjenesteerfaring
 • Annen militær tjenesteerfaring
 • Generell medisinsk erfaring
 • Dykkekompetanse eller dykkemedisinsk kompetanse
 • Autorisert dykkerlege, petroleumslege og sjømannslege
 • Seleksjonsmedisinsk kompetanse
 • Undervisningskompetanse
 • Forskningskompetanse
Personlige egenskaper
 • God muntlig- og skriftlig framstillingsevne
 • Evner å ha helhetsoversikt
 • Tar initiativ, samt viser kreativitet og gode samarbeidsevner
Vi tilbyr
 • En spennende arbeidsplass i en virksomhet med et svært viktig samfunnsoppdrag
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, med mulighet for å trene i arbeidstiden
 
Stillingen er 100 % med redusert bundet arbeidstid (RBA) 18 timer pr uke, og kommer inn under "Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for militært fast tilsatte leger, -tannleger, -veterinærer, -farmasøyter og -psykologer i full stilling med redusert bundet arbeidstid".
Lønn etter Statens lønnsregulativ, avhengig av stillingskode/grad, og eventuelt spesialitet. Grad Kapteinløytnant (OF 2) lønnes etter stillingskode 1519 ltr. 58 - 62, pt. kr 516.400 - 555.800 pr år. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. Det tas forbehold om endelig lønnsfastsetting. 
 
Andre opplysninger
Noe reisevirksomhet må påregnes
 
Om arbeidsgiver
En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarets sanitet bidrar du til å ivareta Forsvarets stridsevne før, under og etter operasjoner. En av hovedoppgavene er å sørge for at personell kan gjennomføre sine oppdrag, minst mulig begrenset av sykdom eller skade. Forsvarets sanitet samarbeider tett med det sivile helsevesenet og sanitetsmiljøene til våre allierte.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.
Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.
Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Forsvarets sanitet
Kontaktpersoner
Navn: Helene Ingand
Tittel: HR-rådgiver
Telefon: 63 92 69 01
Navn: Rune Skjåstad
Tittel: Orlogskaptein / Dykkerlege
Telefon: 924 92 284 / 55 50 21 60
Navn: Pål Vik-Strandli
Tittel: HR-rådgiver
Telefon: 63 92 68 70
Hjemmeside
Arbeidssted
Haakonsvern Orlogsstasjon
Haakonsvern
5174 MATHOPEN