Kort om arbeidsgiver
Kvalifikasjoner
 
  • Krav til Norsk autorisasjon som lege
  • Det kreves spesialitet i generell kirurgi (eller relevant grenspesialitet), ortopedisk kirurgi, og anestesiologi
  • Leger i spesialisering med kort tid igjen til ferdig spesialitet oppfordres til å søke
  • Må tilfredsstille fysiske krav for stillingen (kar 3) eller kravene for nytilsetting (kar 4) og MEDSEL. Link til test krav: https://forsvaret.no/tjeneste/ansatt/regelverk/reglement-om-fysisk-testing
  • Personellet må kunne sikkerhetsklareres Hemmelig/Nato Secret
  • Norsk statsborger
 
Personlige egenskaper
 
Du må være initiativrik, løsningsorientert, omgjengelig og arbeide godt sammen med andre
 
Vi tilbyr
  • Spennende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et svært viktig samfunnsoppdrag
  • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv
  • Godt arbeidsmiljø og fleksibel arbeidstid
  • Gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a trening i arbeidstiden
 
Annet
Det planlegges med intervju og medisinsk seleksjon i januar 2021


En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarets sanitet bidrar du til å ivareta Forsvarets stridsevne før, under og etter operasjoner. En av hovedoppgavene er å sørge for at personell kan gjennomføre sine oppdrag, minst mulig begrenset av sykdom eller skade. Forsvarets sanitet samarbeider tett med det sivile helsevesenet og sanitetsmiljøene til våre allierte.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.
Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.


 
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Forsvarets sanitet
Kontaktpersoner
Navn: Ida Stokkvin Vihovde
Tittel: Personellbefal
Telefon: 63 92 68 27
Navn: Hilde Enger Haugen
Tittel: Major
Telefon: 63 92 68 41
Navn: Hilde Hartmann
Tittel: Stabs sjersjant
Telefon: 63 92 68 26
Hjemmeside
Arbeidssted
Mogreina
Sessvollmoen
2054 MOGREINA