Kort om arbeidsgiver

Vi søker deg som er overlege eller som har nært forestående spesialisering i psykiatri, og som ønsker å spille en aktiv rolle i å realisere målet Klinikk for psykisk helsevern i Stavanger har om å tilby innbyggere fremragende psykisk helsevern, også for de mest alvorlig syke pasientene. Vi ønsker å tilby trygge og faglig utviklende arbeidsplasser, der teamarbeid med kolleger fra ulike faggrupper står sterkt.  Klinikkens ledelse prioriterer å ta vare på våre dyktige og engasjerte fagfolk, og rekruttere nå enda flere til fellesskapet. Vi er pådrivere for samhandling med våre vertskommuner og rusinstitusjoner, og vi skal prioritere samarbeid omkring pasientene som strever mest med å mestre sine vansker. Fagfeltet sikkerhetspsykiatri er høyt verdsatt i sykehuset og i samfunnet, og har en vital betydning for hele klinikkens drift. Sammen med erfarne og trygge fagpersoner i vår døgnpost, og engasjerte behandlere i avdelingen, skal du være med og bygge fremtidens sikkerhetspsykiatri.
Er du ikke kjent i Stavanger-området? Se videopresentasjoner fra Visit Stavanger f.eks her: https://www.facebook.com/236323770258/posts/10158420355520259

Sikkerhetsavdelingen inngår som en del av klinikk psykisk helse voksne (KPHV) og består blant annet av lokal sikkerhetspost og rehabiliteringsboliger for sikkerhetspasienter med utspring fra sykehuset. Vi drifter poliklinisk tilbud til innsatte i fengsel, samt både gruppe- og individuelt (BASIS)- tilbud overfor sedelighetsdømte. Vi har også et ny oppstartet tilbud rettet mot forebygging av seksuelle overgrep (detfinneshjelp.no).
På oppdrag fra kommuner driver vi et unikt botilbud for pasienter som er utfordrende for den enkelte kommunen å bosette. Dette botilbudet har svært gode resultater og vekker interesse og omtale fra flere steder i landet. For gruppen med utfordrende adferd og PUH har vi et mobilt innsatsteam som driver poliklinikk og ambulerende tjeneste. Og til slutt har vi eget nevropsykologisk laboratorium for spesialisert utredning! For mer inngående beskrivelse se https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-voksne/avdeling-sikkerhet
Avdeling sikkerhet er et spennende arbeidssted hvor de fleste som begynner velger å bli lenge i jobben. Vi legger vekt på et godt og inkluderende arbeidsmiljø med høy grad av tverrfaglighet og har mange ansatte med betydelig erfaring.
Arbeidssted for den utlyste stillingen er i hovedsak ved lokal sikkerhetspost og poliklinisk arbeid ved rehabiliterings boligene. Stillingen kan også omfatte arbeid ved andre enheter innenfor avdeling sikkerhet. Overlege vil inngå i vakttjenesten i klinikken.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter med alvorlig sinnslidelse eller mistanke om dette, med dokumentert langvarig voldsproblematikk eller alvorlig voldspotensiale.
 • Behandleransvar for pasienter, både inneliggende, poliklinisk og ambulant
 • Oppfølgning av pårørende
 • Oppfølgning av pasienter underlagt dom på overføring til tvungent psykisk helsevern
 • Arbeid i tverrfaglige team og deltakelse i samarbeidsmøter og ansvarsgruppemøter
 • Voldrisikovurdering
 • Undervisning og veiledning av medarbeidere

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Det er ønskelig med spesialist innen voksenpsykiatri, men LIS nær spesialistgodkjenning oppfordres til å søke
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med sikkerhetspsykiatri, men ikke et krav
 • Interesse og kompetanse innenfor utredning av alvorlig psykisk lidelse, inkludert bruk av strukturerte utrednings redskap
 • Kunnskap om og erfaring med voldsrisikovurdering er ønskelig, men dette er ikke et krav
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.
 • Må ha gode IKT-kunnskaper
 • Det er ønskelig med førerkort

Personlige egenskaper

 • Du bidrar positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • Du har engasjement for fagfeltet/pasientgruppen, og ønsker å videreutvikle kompetansen din
 • Du må kunne arbeide godt både selvstendig og i team
 • Du trives med å arbeide i et tverrfaglig miljø og mestrer høyt tempo
 • Grundig og løsningsorientert
 • Fleksibel 

Vi tilbyr

 • En viktig og utfordrende stilling sammen med dyktige og dedikerte kollega 
 • Grundig opplæring og kontinuerlig oppdatering i et fagfelt er i stadig utvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdstilbud 
 • Lønn iht overenskomst. Avtalefestede tillegg for arbeid på sikkerhetsavdeling
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Stig Arild Skretting
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 51 51 55 52
E-post: stig.arild.skretting@sus.no
Navn: Kristin J Fredriksen
Tittel: Avd. overlege
Telefon: 97531189
E-post: kristin.jorstad.fredriksen@sus.no
Arbeidssted
Avdeling sikkerhet, Helse Stavanger HF
Jan Jonsons gate
4011 Stavanger