Kort om arbeidsgiver

Det er ledig  100 %  vikariat i klinisk stilling for gastrokirurg eller lege i spesialisering innen gastroenterologisk kirurgi.

 

Oppstart: 15. mars 2021.

Varighet: 1 år med mulighet for 1 års forlengelse

Tjenesten er på HPB-seksjonen med de plikter og utdanningsmuligheter som tilligger dette. Målet er å gi en basal utdanning i HPB-kirurgi.

Avdeling for gastrokirurgi består av samlet gastrokirurgisk virksomhet fra Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Avdelingen er organisert i fire kliniske seksjoner/enheter, henholdsvis Enhet for øvre gastrokirurgi (Ullevål), Enhet for nedre (kolorektal) kirurgi (Ullevål), Seksjon for lever- og pankreaskirurgi (Rikshospitalet) og Seksjon for avansert bekkenkirurgi (Radiumhospitalet). Overvektskirurgi og dagkirurgi ved Aker sykehus inngår i virksomheten på Ullevål.
Avdelingen har p.t. 35 overlegestillinger, hvorav 3 har tilknyttet professorat II. Avdelingen har 5 sengeposter og egne poliklinikker og dagkirurgi. Det er et utstrakt multidisiplinært samarbeid med de øvrige avdelingene i sykehuset, bl.a. i behandling av pasienter med multitraume og kreftsykdommer. Avdelingen har en betydelig virksomhet innen gastroenterologisk onkologi og avansert laparoskopisk kirurgi. Legene deltar i en omfattende kirurgisk poliklinisk virksomhet og dagkirurgi. Avdelingen har en stor forskning og utdanningsvirksomhet, også av medisinske studenter. Det er meget gode muligheter for både forskning og utviklingsarbeid.

Stillingen er knyttet til HPB-seksjonen på Rikshospitalet

Arbeidsoppgaver

 • Det vil bli forventet at man tar del i avdelingens utdannings- og forskningsaktiviteter.
 • Stillingen innebærer vakttjeneste i 6-delt mellomsjikt.

Kvalifikasjoner

 • Søkere må til fulle beherske et skandinavisk språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge.
 • Det kreves selvstendig operativ kompetanse i gastrokirurgi, tilstrekkelig for vakttjeneste i seksjonens mellomsjikt.
 • Norsk autorisasjon som lege.

Personlige egenskaper

 • Det vil legges stor vekt på søkerens personlige egnethet og samarbeidsevner, inkludert empatiske og kommunikative evner overfor pasienter, pårørende og medarbeidere. Gode og ferske referanser tillegges stor vekt. Kvinner oppfordres til å søke.

Vi tilbyr

 • Trivelig arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Medlem i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskade-, gruppeliv- og tjenestereiseforsikring.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Kristoffer Lassen
Tittel: seksjonsleder
Telefon: 476 16 905
Arbeidssted
Avdeling for gastro- og barnekirurgi, HPB-seksjonen
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo