Kort om arbeidsgiver
Vil du være med på å bygge en ny virksomhet i en spennende utvikling? Da er dette jobben for deg!
Follo medisinske senter (Follo FMS) er fra 1. november 2020 et vertskommunesamarbeid mellom kommunene Nordre Follo, Frogn, Enebakk og Ås. Virksomheten driftes av Nordre Follo kommune. Follo FMS holder til på Ski sykehus og består av legevakt, KAD (kommunal akutt døgnenhet) og mottaksavdeling.

Vårt arbeidsmiljø er faglig stimulerende, trivelig og preget av nysgjerrighet, åpenhet og gjensidig respekt mellom faggruppene.

KAD/mottak har til sammen 21 senger. Befolkningsgrunnlaget for legevakten er cirka 130 000 innbyggere. Legetjenesten består av fast ansatte leger på KAD/mottak, samt selvstendig næringsdrivende leger på legevakt. Flere av våre leger er spesialister innenfor allmennmedisin, og vi har i tillegg ALIS-stillinger. KAD og legevakt spiller en sentral rolle i helsetilbudet i Follo.

Samarbeid, samhandling og informasjonsarbeid med kommunehelsetjenesten og sykehusene for gode pasientforløp og tjenesteutvikling er en viktig del av arbeidet.

Vi søker deg som oppnår resultater gjennom involvering, samarbeid og utvikling av dine kollegaer
Du må ha erfaring fra allmenn- eller akuttmedisinsk arbeid. Stillingen innebærer i tillegg det medisinsk-faglige ansvaret på KAD/mottak, du bør derfor ha erfaring fra institusjonsdrift og heldøgns pasientbehandling. Det er en fordel om du har lederutdanning, men erfaring kan veie opp for formell utdanning. Du bør ha god kjennskap til kommunal drift og erfaring med innovasjon og systematisk kvalitetsforbedring.

Stillingen innebærer arbeid 50 % administrativt og 50 % i turnus på KAD/daglegevakt. 


Arbeidsoppgaver
Medisinskansvarlig lege rapporterer til virksomhetsleder ved Follo FMS og skal ha et tett samarbeid med kommuneoverlegen.

Hovedarbeidsoppgavene dine vil være operativ drift, i tillegg til fag- og kvalitetsarbeid på KAD/mottak og døgnåpen legevakt:
 • det medisinsk-faglige ansvar ved Follo LMS
 • operativ leder av klinisk drift – være en tilstedeværende leder
 • kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid
 • innovasjon og utviklingsarbeid med fokus på gode pasientforløp
 • beredskapsarbeid
 • saksbehandling
 • samhandlingsoppgaver
Du må også regne med å utføre andre administrative oppgaver. Stillingen er 50/50 administrativt og klinisk arbeid.

Kvalifikasjoner
 • Det vil være en fordel med spesialisering innen samfunnsmedisin, men leger under spesialisering eller med andre relevante spesialiseringer vil også kunne vurderes. Ikke-spesialister i samfunnsmedisin forventes å starte på eller fullføre spesialisering i samfunnsmedisin.
 • autorisasjon som lege i Norge med rett til å praktisere selvstendig på legevakt
 • erfaring fra allmennmedisinsk og akuttmedisinsk arbeid
 • erfaring fra og kjennskap til KAD
 • ledererfaring  fra tilsvarende stilling
 • kjennskap til og kunnskap om ulike datasystemer, for eksempel: GAT, Info doc, Gerica og Public 360
Personlige egenskaper
Vi søker en resultat- og målbevisst lege, som tenker helhetlig og er inkluderende og god til å samarbeide. Du er en kulturbygger, og viser åpenhet og har god selvinnsikt.
Det er viktig at du jobber strukturert og er handlekraftig og effektiv. Du har også en interesse for teknologi i arbeidsprosesser.

Vi legger stor vekt på at du egner deg personlig for jobben.

Vi tilbyr
 • en spennende arbeidsplass med stor variasjon og bredde
 • en meningsfull og samfunnsnyttig jobb
 • selvstendige, utfordrende arbeidsoppgaver i et faglig stimulerende og godt arbeidsmiljø
 • fleksitidsordning
 • lønn etter avtale
Det er forventet endringer i organisasjonsstrukturen i Nordre Follo de nærmeste årene.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Nordre Follo kommune
Kontaktperson
Navn: Arbeidsoppgaver Medisinskansvarlig lege rapporterer til virksomhetsleder ved Follo FMS og skal ha et tett samarbeid med kommuneoverlegen. Hovedarbeidsoppgavene dine vil være operativ drift, i tillegg til fag- og kvalitetsarbeid på KAD/mottak og døgnåpen
Tittel: virksomhetsleder
Telefon: 99 50 44 52
E-post: marita.kolstrom@nordrefollo.kommune.no
Arbeidssted
Follo medisinske senter (Follo FMS)
Vardåsveien 3
1400 SKI
Mer om arbeidsgiver

Nordre Follo kommune ble etablert 1. januar 2020 ved at Oppegård og Ski kommuner ble slått sammen.

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image