Kort om arbeidsgiver

Medisinsk avdeling ved Drammen sykehus ligger i Vestre Viken helseforetak og dekker lokalsykehusfunksjonen for nær 170 000 innbyggere og enkelte indremedisinske områdefunksjoner for Vestre Viken med 490 000 innbyggere.  Avdelingen har i dag 109 senger fordelt på 91 ordinære, 12 i medisinsk OBS-post og 6 ved medisinsk intensiv.  Alle grenspesialiteter er representert.  Avdelingen har 6 vaktteam; Generell, kardiologisk og nyrebakvakt (for hele Vestre Viken); to LIS vaktteam og et LIS1 vaktteam.  To LIS leger og en LIS1 tilstede om natten.  Disse dekker lokal- og allsidig akuttfunksjon på døgnbasis.

Vi har ledig 4 vikariater for leger i spesialisering, med 6 måneders varighet og mulighet for forlengelse. Tiltredelse snarest etter avtale.

Arbeidsoppgaver

Lege arbeid for LIS med vakt, visittgang og poliklinikk etter plan.  Tjenesten teller som gruppe I i indremedisin og som gruppe II i de fleste grenspesialiteter.  Etter ny spesialistutdanning tilbys læringsmål i del 2 for indremedisin og de fleste læringsmål i del 3 for grenspesialitetene. 

Kompetanseutvikling innen indremedisin sikres gjennom daglige interaktive morgenmøter, ukentlige undervisningsmøter, avdelingsråd og gjennom seksjonsvise undervisningsmøter.

På dagtid er avdelingen grenspesialisert med arbeid inn mot det enkelte fagområdets oppgaver i post, poliklinikk og spesiallaboratorier (temporært grenspesialisert avdeling). 

Kvalifikasjoner

Klinisk kompetanse innen indremedisin og eventuelt innen indremedisinsk grenspesialitet vektlegges.  Annen spesielt relevant fagkompetanse kan også hensyntas.  Det forutsettes at turnus/ LIS 1 tjeneste i Norge er gjennomført og at man behersker norsk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

Det legges vekt på kompetanse, gode samarbeidsevner og personlig egnethet.

Vi tilbyr

Ansettelsen er knyttet til Medisinsk avdeling ved Drammen sykehus. Som et ledd i spesialistutdanningen må det påregnes rotasjon eller hospitering i andre avdelinger eller lokasjoner i Vestre Viken.  For oppnåelse av læringsmål som ikke kan oppnås ved tjeneste i Vestre Viken er det aktuelt med tjeneste eller hospitering ved andre utdanningsvirksomheter / helseforetak som vi har samarbeidsavtale med.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Kristian Selvig
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 03525
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Drammen sykehus, Medisinsk avdeling
Dronninggata 28
3004 Drammen