Kort om arbeidsgiver

Ledig 100% fast stilling som overlege på Gastro seksjon HPB.
Gastrokirurgisk avdeling er en del av Kirurgisk klinikk. Vi har 2 sengeposter og 2 poliklinikker. Avdelingen har høy operativ aktivitet innen laparoskopisk og åpen kirurgi samt en stor poliklinisk aktivitet inklusiv dagkirurgi. Innad i avdelingen er det et aktivt forskningsmiljø.
Det forventes at man deltar i undervisning/ introduksjon av medisinstudenter og LIS.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgaver innenfor Gastro
 • Seksjonert bakvakt.
 • Arbeid på post, poliklinikk og operasjonsavd.
 • Undervisning og rettledning av LIS og studenter.
 • Delta i forskningsarbeid på avdelingen.
 • Tverrfaglig samarbeid.
 • Holde seg faglig oppdatert i eget fagområde.
 • Aktivt samarbeide med andre seksjoner, avdelinger og med sykehusets administrasjon

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent spesialist i gastrokirurgi
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå
 • Erfaring fra lignende stilling ønskelig.

Personlige egenskaper

 • Personlige egenskaper og kvaliteter som interesse for faget
 • Faglig dyktighet
 • Operative ferdigheter
 • Gode samarbeids - og kommunikasjonsevner
 • Bidra til godt arbeidsmiljø
 • Fleksibilitet og initiativrik
 • Du bidrar positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • Du må kunne arbeide godt både selvstendig og i team
 • Du kommuniserer og samarbeider godt med pasienter, pårørende og kolleger

Vi tilbyr

 • Lønn etter overenskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Høyt faglig nivå
 • Gode velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Børge Løge
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 51 51 91 93
Arbeidssted
Kirurgisk klinikk / gastro kirurgisk avdeling, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4011 Stavanger