Palliativt senter er et aktivt senter med tverrfaglig tilnærming. Senteret har team som arbeider ambulant i tett samarbeid med primærhelsetjenesten, og team som arbeider konsultativt inn mot de andre kliniske avdelingene på sykehuset. Senteret har også en egen palliativ sengepost med 9 senger og det planlegges yttligere utvidelse av senge antall. Legegruppen er tverrprofesjonell og består av 9 overleger i 100 % stilling. Seks av overlegene har godkjenning innen kompetanseområdet palliativ medisin. Legegruppen ledes av en seksjonsoverlege, og det gis grundig intern veiledning og undervisning. Ønsket tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

  • Legenes kliniske arbeidsoppgaver fordeles på sengeposten, inne teamet og uteteamet. Alle legene inngår i en foreløpig 7-delt vaktordning med tilstedevakt helg og helligdager 09-15, og for øvrig hjemmevakt utover ordinær arbeidstid. Alle legene deltar også i intern undervisning samt noe undervisningsoppdrag for øvrig. Intern opplæring gis, og det er et ønske at alle senterets leger etter hvert kvalifiserer seg for godkjenning innen kompetanseområdet.

Kvalifikasjoner

  • Vi søker etter leger med interesse for, og gjerne erfaring fra palliasjon. Det forutsettes spesialistgodkjenning innen en relevant klinisk spesialitet. Klinisk erfaring utover spesialistgodkjenning og vitenskapelig kompetanse er ønskelig.

Personlige egenskaper

  • Evne til samarbeid, gode kommunikative evner, evne til å omgå andre mennesker lyttende og med respekt, evne til å tilegne seg ny kunnskap. Erfaring fra å arbeide i team.
  • Personligegnethet vil tillegges stor vekt 

Vi tilbyr

  • Et inkluderende og godt arbeidsmiljø
  • Godt faglig miljø, engasjerte medarbeidere, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.  
  • Gode velferdstilbud for ansatte,f.eks hytteutleie, teaterbilletter osv.
  • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud 
  • Kort reisevei til Oslo
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Siri Steine
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 95337495
E-post: siri.steine@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Palliativt senter, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1478 Lørenskog