Kort om arbeidsgiver

Kongsvinger sykehus er i en tilpasningsfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av ø-hjelpspasienter fra Øvre Romerike. Vi undersøker, utreder og behandler flere pasienter, og vi har derfor behov for flere dyktige medarbeidere. Samtidig vil dette bidra til at vi bygger et sterkere grunnlag som et faglig robust og bærekraftig lokalsykehus med akuttfunksjoner, Vi håper du har lyst til å være med på denne utviklingen og bidra med din kunnskap og erfaring for å trygge gode og sikre pasientløp i regionens største kompetansevirksomhet.

Vi søker etter en engasjert og erfaren anestesilege som seksjonsleder til vår anestesilegeseksjon. Seksjonsleder har det medisinskfaglige ansvaret for seksjonen, samt personal og økonomiansvar. Ansvar for daglig oppfølging og undervisningen av overleger ligger også i seksjonslederens mandat.

Seksjonen har i dag 7,3 årsverk. Dette skal økes til 9,8 årsverk fra nyttår. Stillingen vil innebære en kombinasjon av klinisk og administrative oppgaver. Sykehuset, inkludert
anestesiseksjonen, er i vekst og i endring. Fra 01.01.21 endres organiseringen av sykehuset, og avdelingene ved Kongsvinger fagdivisjonaliseres sammen med divisjonene i resten av Ahus. Gevinsten i dette er rene faglinjer i hele Ahus og fagmiljøene kobles tettere sammen. Vi søker derfor en leder som kan bidra i prosessen med å videreutvikle seksjonen og være aktiv i arbeidet med å koble seksjonen tettere sammen med anestesimiljøet ved Ahus Nordbyhagen.

Alle søkere må søke elektronisk. Søknadsblankett for legestilling i WebCruiter skal benyttes. Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidet innebærer kombinasjon av klinisk og administrativt arbeid
 • Stillingen er administrativt underlagt avdelingsleder
 • Vedkommende har det medisinfaglige ansvaret i enheten i tillegg til personal- og økonomiansvar for egen seksjon
 • Vedkommende inngår i avdelingens lederteam

Kvalifikasjoner

 • Spesialutdanning anestesi
 • Ønskelig med ledererfaring fra sykehus
 • Lederutdanning er ønskelig, eller at vedkommende har ønske og vilje til å gjennomføre utdanning

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner og evne til å bygge relasjoner
 • Du kan engasjere, inspirere og drive utvikling, har helthetsforståelse og ser verdien av tverrfaglig samarbeid
 • Du er handlekraftig og har gjennomføringsevne
 • Du trives med endring og er resultatorientert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Ahus tilbyr et godt lederutviklingsprogram
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter m.m.
 • God pensjonsordning
 • Vi er behjelpelig med å skaffe bolig - oppgis i søknaden hvis ønskelig
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Ingunn Haugsbø Gulli
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 91739961
Hjemmeside
Arbeidssted
ANE leger Kos, Akershus universitetssykehus HF
Parkveien 35
2212 Kongsvinger