Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Alstad Legesenter har ledig fastlegevikariat i perioden 01.03.21 - 08.08.21. Veldrevet hjemmel med 1050 pasienter på listen og mulighet for god inntjening.

Alstad Legesenter er en veletablert allmennlegepraksis bestående av 5 fastleger og 5 helsesekretærer. Legepraksisen er lokalisert på Alstad i Bodø. Senteret er nylig totaloppusset med lyse og romslige lokaler. Senteret har et godt arbeidsmiljø og legene har lav terskel for å bistå hverandre når det trengs. Det avholdes internundervisning hver fredag for å sikre et høyt faglig nivå.

Praksisen er godt utstyrt og har erfarne medarbeidere, samt Pridok EPJ journalprogram.

Arbeidsoppgaver
  • Fastlegeansvar for egne pasienter
  • Deltakelse i kommunal legevaktsordning
  • Samarbeid med kommunale helsetjenester og helseforetak
  • Allmennmedisinske offentlige oppgaver for Bodø kommune inntil 7,5 timer/uke

Kvalifikasjoner
  • Lege med norsk autorisasjon (HPR- nummer oppgis i søknad)
  • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges i tillegg til kompetanse og erfaring
  • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper forutsettes
  • God kjennskap til norsk lovverk og helselovgivning
  • Legen må kunne jobbe selvstendig

Annet
Ta gjerne kontakt med hjemmelinnehaver Henrik Loe ved spørsmål, da fortrinnsvis etter kl 1430. 

Hjemmelinnehaveren er forpliktet til å delta i kollegiale fraværsordninger og i kommunens legevaktordning i henhold til avtaleverket.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen.

Hos oss må du bruke vårt elektroniske søknadsskjema, og får du tilbud om stillingen må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. jf. Kommunal helse og omsorgstjenestelov § 5-4 (skal ikke vedlegges søknaden).

Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju.

Ditt navn kan bli offentliggjort, selv om du ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Vi oppfordrer deg til  søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Bodø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Henrik Loe
Tittel: Fastlege og hjemmelinnehaver
Telefon: 98 60 99 65
E-post: henrikloe@gmail.com
Navn: Stian W. Rasmussen
Tittel: Helseleder
Telefon: 909 94 180
E-post: stian.wik.rasmussen@bodo.kommune.no
Arbeidssted
Alstad legesenter
Trålveien 56
8013 BODØ