Kort om arbeidsgiver
Stilling som lege/legevikar er ledig fra 22. februar til 31. august 2021, med mulighet for forlengelse.

Vi søker en lege med interesse for fysikalsk medisin og rehabilitering. Studenter med midlertidig lisens som eventuelt venter på legeturnusstilling kan også søke.

Valnesfjord Helsesportssenterer er utdanningsinstitusjon for spesialisering i fysikalsk medisin er rehabilitering, og har gode faglige nettverk ved aktuelle fagmiljøer. Vi er akkreditert etter internasjonale standarder fra CARF for rehabilitering av barn, unge og voksne, samt innen arbeidsrettet rehabilitering.

Avdelingen skal yte medisinsk vurdering og behandling i forbindelse med planlegging og gjennomføring av pasientopphold.
Avdelingen skal sikre god pasientdokumentasjon før, under og i eventuell oppfølging av behandlingsopphold.
Avdelingen består for tiden av ca 4 legeårsverk fordelt på 5 ansatte, med legespesialistkompetanse innenfor fyskalsk medisin og rehabilitering, nevrologi og kirurgisk ortopedi.

Vi ønsker en lege/legevikar som
 • arbeider målrettet og systematisk
 • har gode samarbeidsevner
 • vektlegger tverrfaglig samarbeid
 • er motivert og har en positiv innstilling
 • behersker norsk skriftlig og muntlig
Det vil bli stilt krav om fremleggelse av politiattest forut for tiltredelse i stillingen.

Vi tilbyr
 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø
 • et godt utgangspunkt for faglig og personlig utvikling
 • alminnelig arbeidstid på 40 timer pr. uke
 • lønn i henhold til avtale
 • muligheter for trening i arbeidstiden
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mulighet for leie av personalbolig
Tjenesten ved Valnesfjord Helsesportssenter har ingen vaktberedskap.

Nærmere informasjon
Les mer om Valnesfjord Helsesportssenter.
Se Hvorfor dyktige fagfolk velger Valnesfjord Helsesportssenter.
Se videoklipp fra Valnesfjord Helsesportssenter.
Se Bodø-filmen.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til avdelingsoverlege Hilde Risvoll på e-post eller telefon 75 60 25 33.

Vennligst oppgi referanser fra tidligere relevante arbeidsforhold søknaden.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Valnesfjord helsesportssenter
Kontaktperson
Navn: Hilde Risvoll
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 75 60 25 33
E-post: Hilde.Risvoll@vhss.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Østerkløftveien 249
8215 VALNESFJORD