Kort om arbeidsgiver
Fredrikstad kommune har to ledige fastlegehjemler for tiltredelse våren 2021. Begge legekontorene er 2-legepraksiser som ligger sentralt i kommunen.

Kvalifikasjonskrav
* Krav om norsk autorisasjon
* Ha spesialistgodkjenning i allmennmedisin eller være under spesialisering. Leger som ønsker å starte spesialisering kan også søke
* Må beherske norsk skriftlig og muntlig
* Ha kjennskap til ASA-avtalen, fastlegeforskriften og samhandlingsreformen
 
Personlige egenskaper
* Personlig egnethet for å fungere godt i hjemmelen tillegges betydelig vekt
* Søkere må ha gode samarbeidsevner med kolleger og hjelpepersonell
 
Søknad på og tildeling av fastlegehjemmel
Fastlegepraksiser i kommunen skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Tildelingen av avtalehjemmel følger av ASA 4310. Merk at hjemmel tildeles som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, der andre søkere kan ha innsynsrett i bl.a. CV og søknadsdokumenter om de har relevans i begrunnelsen.
 
Politi / Tuberkulose attest
Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges ved ansettelse.
Tuberkuloseattest etter forskrift.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Fredrikstad kommune
Kontaktpersoner
Navn: Lise Vissås
Tittel: Avdelingsleder legetjenesten
Telefon: 918 34 125
Navn: Jathavi Gopalaratnam
Tittel: Fastlege Glomma legesenter
E-post: grjathavi@yahoo.no
Navn: Muhammad Shabbir Khan
Tittel: Fastlege Sellebakk legesenter
E-post: khanmuhammadshabbir@hotmail.com
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Jens Wilhelmsensgt 1
1671 KRÅKERØY