Kort om arbeidsgiver
Bydel Bjerke har ledig stilling som assisterende bydelsoverlege. Dette for å styrke kapasiteten under den pågående pandemien. Stillingen utlyses med inntil 1 års engasjement, med minimum 50% stillingsandel. 
Stillingen vil være organisert i stab til avdelingsdirektør for helse og mestring. I avdelingen ligger bl.a. oppgaver innen smittevern, miljørettet helsevern, fastleger, folkehelse med mer. 


Assisterende bydelsoverlege skal bidra til ivaretagelse av lovpålagte oppgaver i smittevernloven, lov om psykisk helsevern med mer, og er medisinskfaglig rådgiver etter kommunehelsetjenesteloven og folkehelseloven.  I forbindelse med pandemien har bydelen etablert smittevernteam som bistår i arbeidet med smitteoppsporing. Arbeidsområdene vil bli fordelt mellom bydelsoverlegen og assisterende bydelsoverlege etter nærmere avtale. 

 Tiltredelse ønskes så raskt som mulig.

Arbeidsoppgaver
Smittevernarbeid vil være sentralt i forbindelse med den pågående pandemien
Andre lovpålagte oppgaver og generell medisinskfaglig rådgivning
Andre samfunnsmedisinske oppgaver fordeles av bydelsoverlegen.
Arbeid utover ordinær arbeidstid kan påregnes i forbindelse med pandemien (kompensasjon i henhold til gjeldende avtaleverk)
Deltagelse i samfunnsmedisinsk vaktordning i Oslo kommune vil kunne påregnes

Kvalifikasjoner
Norsk autorisasjon som lege
Erfaring fra smittevernarbeid i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten er ønskelig
Spesialitet i allmennmedisin eller samfunnsmedisin er en fordel. Andre spesialiteter kan vurderes
God kjennskap til norsk helsevesen.
Meget gode ferdigheter og fremstillingsevne i muntlig og skriftlig norsk

Personlige egenskaper
Har god kommunikasjons- og samarbeidsevner
Setter høye standarder for faglig kvalitet
Er systematisk, pålitelig, fleksibel og løsningsorientert
Arbeider selvstendig, tar initiativ og er effektiv
Tåler å stå i krevende situasjoner og håndtere stress
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt    

Vi tilbyr
Arbeidsoppgaver innenfor samfunnsmedisin og smittevern spesielt
Hyggelig og tverrfaglig arbeidsmiljø i bydelen
Et stort og dedikert fagmiljø i Oslo kommune
Lønn etter avtale
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Gyldig politiattest iht. § helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Bjerke
Kontaktpersoner
Navn: Maja Kristine Katzenmaier
Tittel: assisterende bydelsdirektør
Telefon: 91 79 36 01
Navn: Hinna Khawaja
Tittel: bydelsoverlege
Telefon: 47 71 66 43
Arbeidssted
Ulvenveien 80
0580 OSLO