Kort om arbeidsgiver

Har du lyst på en jobb som gir deg utfordringer, spenning og glede? Ønsker du en spesialisering eller sideutdanning innen de indremedisinske fagene? Medisinsk avdeling ved Sykehuset Levanger søker kollegaer og utdanningskandidater som ønsker å være en del av et større faglig og interessert team.
Vi utgjør en stor avdeling som gir helsetjenester til omlag 100 000 innbyggere. Avdelingen er seksjonert og tilbyr utdanningsvirksomhet for LiS 2/3 i indremedisin, blodsykdommer, endokrinologi, fordøyelsessykdommer, geriatri, hjertesykdommer, lungesykdommer og nyresykdommer. Infeksjonssykdommer vil komme på plass i løpet av 2020. I tillegg har vi utdanningsvirksomhet for medisinstudenter fra NTNU (utplassering og NTNU-link) 3-5. år studieår, samt utenlandsstudenter som hospiterer. Avdelingen har «fylkes»-funksjoner i nordlige del av Trøndelag (tidligere Nord-Trøndelag fylke, 140.000 innbyggere) for blant annet nyresykdommer inkludert dialyse, pacemakerinnleggelser, postoperativ fase etter hjerteoperasjoner, hematologi, Tbc, respirasjonsfysiologi, lungekreftutredning, endoskopisk ultralyd (lunge og gastro), ERCP og pH/manometri.

Til sammen har avdelingen 63 senger inkl. 5 senger på medisinsk overvåkning (MOA). I tillegg benytter avdelingen sykehusets felles observasjonspost og intensivmedisinske avdeling. Det er en stor aktivitet innen alle fagfeltenes laboratorier og poliklinikker med godt læringspotensial for LIS-kandidatene.

Ved vår avdeling tilbyr vi hele spesialistutdanningsløpet i generell indremedisin. For oppnåelse av enkelte læringsmål innen fordøyelsessykdommer er det aktuelt med spesialiseringsperiode på 18 mnd ved universitetssykehus.
Vi har avtale med medisinsk klinikk, avdeling for fordøyelsessykdommer ved St.Olavs hospital. Dette er beskrevet under utdanningsløpet i offentlig utdanningsplan for spesialiteten på https://hnt.no/helsefaglig/utdanning/leger-i-spesialisering-lis/vare-spesialistutdanninger/spesialisering-i-fordoyelsessykdommer . Tentativ plan for gjennomføring av det enkelte utdanningsløp utarbeides ved tiltredelse av stillingen.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene omfatter klinisk og administrativt arbeidet innenfor det indremedisinske fagområdet, inkl postarbeid, poliklinikk, vakt, internundervisning og annet relevant arbeidet. Som ledd i spesialiseringen (prosjektoppgave Lege i spesialisering) forventes også deltagelse i en avdelingens forbedringsprosjekter. 


Vaktarbeidet omfatter generell indremedisinsk vakt (ikke seksjonert) som tilstedeværende sekundærvakt. Lege i spesialisering i primærvakt er også tilstedeværende. Lege i spesialisering deltar i sekundærvakt i 3- delt vaktskikt. Det er tilstedevakt hele døgnet for både primærvakt (Lege i spesialisering del 1) og sekundærvakt (Lege i spesialisering). Vaktene er på om lag 12 timer med vaktskifte hver dag kl. 08. og kl. 20. Tertiærvakt (overlegene) har hjemmevakt etter kl. 21. Andre grenspesialister kan kontaktes hvis nødvendig av vakthavende.


Lege i spesialisering roterer mellom avdelingens seksjoner i prinsippet hvert halvår for å innfri de kliniske læringsmål. Tjeneste ved medisinsk overvåkning på tre måneder fordeles blant de mest erfarne Lege i spesialisering.

Kvalifikasjoner

Autorisasjon som lege.
Gjennomført og godkjent lege i spesialisering del 1.
Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

Gode samarbeidsegenskaper, utadvendt og gode kommunikasjonsferdigheter
Drive og evnen til å lede seg selv i arbeidet og initiativrik
Det legges stor vekt på personlig egnethet ved tilsetning

Vi tilbyr

Et godt læringsmiljø i en avdeling med høy fagkompetanse og fokus på god opplæring, undervisning og forskning
En solid utdanning med tydelige krav og forventninger
Veileder under spesialistutdanningen
Faglig og personlig utvikling
Moderne utstyr
Nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker
Lønn i henhold til gjeldende overenskomst Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Solfrid Romundstad
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 74084052
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for Medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger
Kirkegata 2
7600 Levanger