Kort om arbeidsgiver

Vil du være med å utvikle morgendagens helsetjenester? Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon (AIO) har ledig fast 100 % stilling som seksjonsoverlege med drifts og personalansvar. Stillingen innehar også funksjon som avdelingsoverlege. Seksjonen har ca 20 legeårsverk.

Vi søker en  erfaren spesialist i anestesiologi, ønskelig med ledererfaring, gjerne med doktorgrad og/eller forskningserfaring.

Bærum sykehus er lokalsykehus for Asker og Bærums befolkning og er landets 8. største lokalsykehus. Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon er en av seks avdelinger ved klinikk Bærum sykehus. Avdelingen har en spennende og allsidig anestesiologisk virksomhet knyttet til gastrokirurgi, urologisk kirurgi, ortopedisk kirurgi, plastikkirurgi, overvektskirurgi og gynekologi/fødselshjelp med 7500 anestesiologiske prosedyrer pr år fordelt på inneliggende og dagkirurgiske pasienter. Sentraloperasjon har 11 operasjonsstuer og Dagkirurgen har 5. Intensivseksjonen har fire intensivsenger med 600 respiratordøgn med mulighet for kontinuerlig dialyse. I tillegg har avdelingen fire senger for medisinsk overvåkning i samarbeid med Medisinsk avdeling. Bærum sykehus er et traumesykehus med ca. 130 traumealarmer pr år. Rundt 1500 barn fødes ved Bærum Sykehus pr år. Avdelingens leger har ansvar for initial behandling av syke nyfødte. Avdelingen har lang erfaring med akutt smerteteam.

Vaktordningen er for tiden 9-delt tilstedevakt med LIS2 i forvakt.  

Bærum sykehus er svært opptatt av å levere god kvalitet og er ISO 9001 sertifisert. Avdelingen jobber blant annet med kontinuerlig forbedringsarbeid og simulering in situ i team. 

Arbeidsoppgaver

 • Lederstilling med samlet fag/forskning-, drift- og personalansvar for legeseksjonen
 • Medisinsk faglig rådgiver for avdelingssjefen ved AIO (anestesi, operasjon og intensiv)
 • Aktiv bidragsyter med å videreutvikle avdelingen og fagområdet
 • Deltagelse i klinisk virksomhet og eventuelt vaktarbeid etter avtale
 • Veiledning av leger i spesialisering (LIS)
 • Bidrag til kontinuerlig forbedringsarbeid og sikre god kvalitet i tilbudet til pasientene
 • God samhandling internt og eksternt 

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i anestesiologi.
 • Ledererfaring er en fordel 
 • Erfaring og/eller utdanning innen forbedringsarbeid er en fordel 
 • Norsk eller skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Du er faglig engasjert og bidrar til et positivt arbeidsmiljø
 • Du er en ledertype 
 • Du har evne til å bygge tillit og gode samarbeidsevner
 • Du er opptatt av god drift med utgangspunkt i gode pasientforløp
 • Du har evne til å samle, utvikle og gjennomføre 
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling som leder
 • Mulighet for deltakelse i klinisk virksomhet 
 • Mulighet for avsatt tid til forskning 
 • Tilbud om medlemskap i velferdsforeningen, med mulighet for leie av hytter i inn- og utland samt mange rabattordninger og kulturtilbud.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Trine Olsen
Tittel: Klinikkdirektør
Telefon: 48196158
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon (AIO), Bærum Sykehus
Sokneprest Munthe-Kaas vei 100
1346 Gjettum
Søk på stillingen