Kort om arbeidsgiver
Klinikk psykisk helse og avhengighet har ansvar for pasientbehandling, fagutvikling, forskning og undervisning innen psykisk helse og rus- og avhengighetsbehandling på lokalt-, område- og regionsnivå. Klinikken har også noen landsfunksjoner. Klinikk psykisk helse og avhengighet består av 7 avdelinger. 2 distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Avdeling for psykisk helsevern døgnbehandling, Avdeling for psykisk helse nasjonale og regionale funksjoner og Forsknings- og utviklingsavdelingen. Klinikken har ca 3 300 ansatte og er lokalisert på Ullevål, Gaustad, Aker, Dikemark, Nydalen, Mortensrud, Oslo sentrum og Dikemark.

Klinikken er godkjent for 5 års tellende tjeneste i spesialiteten voksenpsykiatri og har utdanningsstillinger i avdelingene Avdeling psykisk helsevern døgnbehandling, Avdeling psykisk helse nasjonale og regionale funksjoner, Nydalen DPS og Søndre Oslo DPS. De som ansettes inngår i klinikkens rotasjonsordning. Rotasjon vil som hovedregel skje to ganger per år. Arbeidsgiver vil søke å legge til rette for rotasjon slik at man får tellende tjeneste så raskt som mulig.

For fast ansatte leger i avdelingen vil det være mulig å søke på utlyste fordypningsperioder iht. foretakets rutiner.

Det er ledig faste stillinger og vikariater, noen med tiltredelse snarest og noen med tiltredelse 1.3.2021. Det er ledige stillinger med oppstart på Regional sikkerhetsseksjon og Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme på Dikemark, Søndre Oslo DPS og Nydalen DPS. Det kan ved behov være aktuelt med forlengelse av vikariat.

Arbeidsoppgaver
 • Følger utdanningsforløp med tjeneste i sengepost og poliklinikk. Vakt i henhold til tjenesteplan på hver enhet.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig 
 • Tidligere erfaring vil bli vektlagt 
Personlige egenskaper
 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig jobbing
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Bidrar positivt til et godt faglig og kollegialt miljø
 • Interesse for utvikling av fag- og pasientsikkerhet
 • Personlig egnethet vektlegges
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Victoria Akre
Tittel: Overlege
Telefon: 23027374
Søknad
Søknad merkes: Refnr. 4323450391
Arbeidssted
Dikemark, Sykehusveien 18
1385 Asker