Kort om arbeidsgiver

Klinikk for psykisk helsevern og rus, sykehuset Levanger er en avdeling med fem differensierte sengeposter på Levanger, samt ett DPS i Stjørdal. Leger under spesialisering vil rotere innad i klinikken for å få obligatorisk praksis ved sengepostene og poliklinikk. DPS Stjørdal er inkludert der dette er hensiktsmessig eller ønskelig i spesialiseringsløpet. Vi tilbyr også tjeneste innen alderspsykiatri, liasonpsykiatri, spiseforstyrrelser og rusrelatert psykiatri. Legen ansettes i vaktlegeenheten som ledes av avdelingsoverlege. Klinikk for psykisk helsevern og rus har i dag 18 overlegestillinger og 12 LIS1-stillinger samt 3 LIS1. Sykehuset Levanger er søkt godkjent for 5 år i spesialisering i psykiatri (gammel ordning godkjent for 4 år). DPS Stjørdal er godkjent for 2,5 år. Vi garanterer for at LIS3 kan få gjennomført hele utdanningen i vår klinikk.

Vi har for 4 ledige stillinger som Lege i spesialisering i psykiatri.

Arbeidsoppgaver

 •  Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med ruslidelser og ulike psykiske lidelser i samarbeid med spesialist.
 • Være en del av ett tverrfaglig behandlingsteam.
 • Deltagelse i vakttjenesten.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent medisinsk embetseksamen eller tilsvarende
 • Har gjennomført LIS1-tjeneste / gjennomført studiet.
 • Meget gode ferdigheter i norsk språk, muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Strukturert, nøyaktig og selvstendig
 • Pasientorientert
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Være en god teamarbeider
 • Høyt faglig etisk nivå

Vi tilbyr

 • Hele utdanningsløpet for å bli spesialist i psykiatri innad i samme klinikk
 • Mulighet for faglig utvikling og opplæring tilpasset ditt og virksomhetens behov
 • Lønn i henhold til tariff
 • Medlemskap i pensjonsordning 2% pensjonstrekk til KLP
 • Gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Karin Wang Holmen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 74098630
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Sykehuset Levanger
Kirkegata 2
7600 LEVANGER
Søk på stillingen