Kort om arbeidsgiver

Klinikk for bildediagnostikk har ledig 100 % fast stilling som overlege i radiologi, for
tiden ved seksjon for uro-radiologi.

Klinikken består av 5 avdelinger. Disse er
avdeling for radiologi, radiografi, nukleærmedisin og diagnostisk fysikk,
merkantile tjenester og avdeling for forskning og undervisning. Klinikken har
en stor og moderne utstyrspark med 6 MR-maskiner, 6 CT-maskiner, 7
ultralyd-laber, 3 gjennomlysningslaber og 3 avanserte intervensjonsradiologiske laber (bl.a. hybrid-stue). Klinikken har installert syklotron, PET- CT og
PET-MR. Nylig er Norges første kliniske 7T MR-system satt i drift ved NTNU/St.
Olavs hospital. Klinikken er fulldigitalisert med Sectra PACS/RIS. Klinikken
har i dag 58 overlegestillinger og 17 Lis-stillinger. Klinikk for
bildediagnostikk har virksomhet ved St. Olavs hospital på Øya i Trondheim,
Orkdal, Røros, Oppdal og Fosen.

Vi har ledig 100 % stilling for overlege ved seksjon uro-radiologi og med for tiden 60 % ved St. Olav på Øya og 40 % ved vår virksomhet på Orkdal.

 

Arbeidsoppgaver

 •  Arbeide som radiolog i klinikken, for tiden ved seksjon for uro - radiologi.
 • Seksjonen har spesielt ansvar for de kliniske fagfeltene urologi, nefrologi, infeksjonsmedisin, endokrinologi og endokrinkirurgi.
 • Det forventes kunnskaper  og interesse for hele bredden av fagfeltet. Alle modaliteter må beherskes. Det vil også inngå en del gjennomlysningsundersøkelser, ultralydundersøkelser og intervensjoner.
 • Noe kveldsarbeid må påberegnes.
 • Stillingen er for tiden ikke tilknyttet vakt, men ved behov, forpliktes innehaver i stillingen å delta i vakt, behovet vurderes vurderes av avdelingssjef.
 • Man kan også bli pålagt undervisning og veiledning av studenter og spesialistkandidater. 

Kvalifikasjoner

 • Erfaring innen radiologi vil vektlegges, spesielt innen de områdene som seksjonen betjener.
 • Relevant klinisk erfaring kan vektlegges.
 • Forskningserfaring kan vektlegges.
 • Krav om norsk autorisasjon og spesialistgodkjenningen i radiologi.
 • Må beherske norsk  og nordisk  språk skriftlig og muntlig.
 • For stillingen gjelder at man kan omdisponeres til andre seksjoner dersom avdelingssjefen finner behov for det. 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.
 • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet med arbeidsoppgaver.
 • Ansvarsbevisst.
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø. 

Vi tilbyr

 • Høyt faglig nivå
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Åsmund Straum
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 72573298
E-post: asmund.straum@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gate
7030 Trondheim