Kort om arbeidsgiver

Avdeling for ortopedi og akuttmottak, Drammen sykehus har ledig stilling for lege i spesialisering i ortopedisk kirurgi.

Ansettelsen er knyttet til avdeling for ortopedi og akuttmottak. Som et ledd i spesialistutdanningen må det påregnes rotasjon eller hospitering til andre avdelinger. Rullering til Kongsberg sykehus kan være aktuelt.

Ved avdelingen arbeider det vel 24 overleger og 8 leger i spesialisering.  Avdelingen er seksjonert i 4 seksjoner og har egen forskningssjef. Stillingen inngår for tiden i 8-delt tilstedevakt. Vi tilbyr godt utdannings- og arbeidsmiljø. Søkere med behov for gruppe-I-tjeneste etter gammel ordning vil bli prioritert. 

Arbeidsoppgaver

Varierte arbeidsoppgaver som lege i spesialisering i ortopedisk kirurgi;

 • Vakt
 • Operasjon
 • Poliklinikk
 • Visitt
 • Kvalitetsprosjekter
 • Forskning 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege, samt gjennomført, og godkjent LIS-1/turnus om man ikke omfattes av unntaksbestemmelsene.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevnene med pasienter, pårørende, og andre ansatte
 • God evne til refleksjon over egen praksis som lege 
 • God evne til å gi og motta tilbakemeldinger 
 • Forskningsinteresse
 • Evne å ta ansvar for egen spesialistutdanning (jfr. forskrift om spesialistutdanning)      
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt        

Vi tilbyr

 • Drammen sykehus tilbyr en spesialistutdanning som er godt forankret i sykehuset og i de ulike spesialitetene. Læringsmål vil ivaretas etter en
 • systematisk plan.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Jørn Einar Rasmussen
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 91720615
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for ortopedi og akuttmottak, Drammen sykehus
Dronninggt. 28
3004 Drammen