Kort om arbeidsgiver
Drammen, Nedre Eiker og Svelvik ble ved nyttår 2020 slått sammen til nye Drammen kommune med i overkant av 100 000 innbyggere, og ble med det landets 7. største kommune. Drammen kommune har i dag 82 fastlegehjemler fordelt på 23 legesentre. Da en av våre dyktige fastleger har sagt opp sin fastlegehjemmel, blir det en ledig hjemmel tilknyttet Allmennlegeklinikken.
 
Ved Allmennlegeklinikken er det 3 fastlegehjemler. Allmennlegeklinikken er et veldrevet legesenter som holder til i romslige og moderne lokaler beliggende i Drammen sentrum. Det er erfarne og dyktige medarbeidere i et stabilt og godt arbeidsmiljø. Senteret drives som et DA. Hver praksis drives som et enkeltpersons foretak. Legesenteret benytter Webmed journalsystem som er skybasert, og er tilknyttet Norsk Helsenett. Det er god tilflyt av pasienter til senteret.
 
Fastlegehjemmelen har i dag et listetak på 1000 pasienter. Det totale pasienttallet ved legesenteret er ca 3000. Overdragelsesbetingelsene avtales mellom fratredende og overtagende lege, i henhold til ASA 4310 punkt 5.6. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig administrativt fellesskap, og det inngås egen avtale med de andre legene ved legesenteret før inntreden i gruppepraksisen.
 
For ansettelse i stillinger/oppdrag hvor man yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, fremlegges før tilsetting i stillingen/oppdraget, jfr helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling/oppdrag, og skal derfor ikke legges ved søknaden.
 
I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.
 

Arbeidsoppgaver:
Med hjemmelen følger det plikt til deltakelse i kommunal legevakt. Man kan pålegges inntil 7,5 timer pr uke kommunal stilling i henhold til rammeavtalen ASA 4310. Hjemmelen er per i dag ikke tillagt kommunale oppgaver.
 
Kvalifikasjoner:
  • Spesialisering i allmennmedisin, ferdig eller påbegynt
  • Erfaring fra fastlegepraksis er ønskelig
  • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.
 
Personlige egenskaper:
  • Engasjement og interesse for allmennmedisin
  • Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil
  • Interesse for fagutvikling og kvalitetsarbeid
  • God evne til samarbeid
  • God evne til kommunikasjon
 
Vi tilbyr:
  • Spennende oppgaver i en kommune i utvikling
  • Robust og velfungerende legevakt
Ønsket tiltredelse 01.06.21, eventuelt etter avtale
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Drammen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Hertzberg, Tuva Kolstad
Tittel: Fratredende fastlege
Telefon: 46 74 63 50
Navn: Indseth, Madli J. Haaheim
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 48 10 00 78
Søknad
Søknad merkes: 4320370047
Arbeidssted
Allmennlegeklinikken
Albums gate 9
3016 DRAMMEN