Vi har ledig vikarlegestilling på fastlegeheimel med listetak på 850 pasientar ved Gloppen legesenter frå 01.04.2021 - 31.12.2021

Kvalifikasjonar
Vi søkjer etter ein spesialist i allmennmedisin eller lege som kvalifiserer til tilsetting i LIS 3 stilling i allmennmedisin.
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Ønskjeleg med gjennomført LIS 1
 • Motivasjon for å bli spesialist i allmennmedisin
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både skriftleg og munnleg.
Personleg eignaheit, interesse og kunnskap vil bli vektlagt. Erfaring frå kommunehelsetenesta er ein stor fordel.

Vi tilbyr
 • Legesenter i lyse lokaler, bygd i 2012 plassert i kommunesenteret på Sandane med utsikt over Gloppefjorden.
 • Seks erfarne fastlegar i 30-40 åra som har vore på legesenteret mellom 4 og 15 år. LIS 1 lege.
 • Lang erfaring med rettleiing av legar i spesialisering.
 • Hjelpepersonell med 3 sjukepleiarar, 2 helsesekretærar og 1 bioingeniør - totalt 5 årsverk.
 • Eit velutstyrt laboratorium.
 • Fleire skiftestover.
 • Godt arbeidsmiljø med felles lunsj med heile personalet, samt vekentlege legemøte.
 • Godt samarbeid med den kommunale helsetenesta.
 • Legevakt lokalt i Gloppen kommune. 10 delt (ca 3 vakter pr mnd). Heimevakt med i snitt 4-6 henvendingar pr vakt.
 
Lønns- og arbeidsvilkår:
Sjølvstendig næringsdrivande i kommunalt dreve legesenter. Nullavtale dvs at basistilskotet går direkte til kommunen og at inntekt frå takstar går direkte til legen. Kommunen kan ifølge sentrale avtalar disponere inntil 20 % i kommunal stilling.

Det blir stilt krav om tilfredsstillande politiattest.

Sjå informasjon om kommunen under. Søk også på følgjande sosiale medier: #nordfjordaktiv #gloppenertoppen #trivselsskogen #trivselshagen
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Gloppen kommune
Kontaktperson
Navn: Thomas Hebard
Tittel: Leiar for legetenesta
Telefon: 57 88 44 40
Arbeidssted
Grandavegen 9