Kort om arbeidsgiver

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Vestfold tilbyr tverrfaglig utredning og behandling til barn, unge og deres familier. BUP Vestfold består av to allmennpoliklinikker, en spesialisert poliklinikk for barn 0-6 år, et nevropsykologisk team, en døgnpost, et akutt ambulant team og en intensivseksjon med særlig ansvar for spiseforstyrrelser, poliklinisk og ved familiearbeid.

Ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling har vi ledig 100 % fast stilling som overlege.

Vi har en stor og solid legegruppe bestående av 16 overleger og 9 leger i spesialisering. Overlegene har ulike kompetanseområder som sine spesialfelt. To av overlegene er godkjente psykoterapiveiledere i barne- og ungdomspsykiatri, og en av overlegene har doktorgrad.  

Arbeidsoppgaver

 • Som overlege i BUPA vil du spesielt arbeide med kompliserte, sammensatte kliniske problemstillinger, samt
 • ø-hjelpsvurderinger. Du vil bidra med din generelle barne- og
 • ungdomspsykiatriske kompetanse inn i hele seksjonens arbeid. Du er sammen med
 • seksjonsleder en sentral person i faglig utvikling i seksjonen og i BUPA for
 • øvrig. Veiledning, supervisjon, samt å gi undervisning, hører til stillingen.
 • Overlegene i BUPA har varierte arbeidsoppgaver ved ulike seksjoner, og det
 • legges også opp til rotasjon mellom seksjonene. Det hører med til stillingen å
 • delta i gjeldende vaktordninger, ØH-dagtid, samt p.t. 11-delt
 • helg/helligdagsvakt kl. 9-14.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter spesialist i Barne- og ungdomspsykiatri, men søkere med spesialistgodkjenning i psykiatri eller søkere med mindre enn 6 mnd. igjen til fullført spesialitet kan også bli vurdert
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Du må ha norsk autorisasjon som lege

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede) ved tiltredelse.  

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet for faget og arbeidsoppgavene vil vektlegges i stor grad, spesielt kontaktevne med barn/ungdom, samarbeidsevner, emosjonell og sosial kompetanse, ferdighetsnivå i faget, evne til å lede faglig arbeid, fleksibilitet og at du er løsningsorientert.
 • Vi ønsker deg som er opptatt av forbedrings- og utviklingsarbeid og vil bidra aktivt i avdelingen.

Vi tilbyr

 • Arbeid i en avdeling i stadig i utvikling og med mål om å yte de aller beste tjenester til våre pasienter og samarbeidspartnere.
 • Et høyt kvalifisert fagmiljø og et inkluderende arbeidsfellesskap
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.         

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, søknadsblankett for legestillinger, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.    

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Trond Velken
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 417 03 007
Navn: Eileen Christine Lund
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 417 03 093
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Sykehuset i Vestfold HF
Anton Jenssensgt. 2
3125 Tønsberg