Kort om arbeidsgiver
Narvik kommune søker etter ALIS-lege i fast stilling ved Kjøpsvik legekontor. 

Kjøpsvik legekontor er et kommunalt legekontor som ligger ca 10 mil fra Narvik by, og er fastlegekontor for Kjøpsviks ca 800 innbyggere.  Legekontorets leger har også tilsynsfunksjon til  beboerne ved Tysfjord syke- og aldershjem.  Legekontorets lokaler er veletablert  med 3 kontorer.  Det er pr. i dag ansatt 2 leger hvorav den ene er ute i permisjon. Det er stabil dekning med sykepleiere og legesekretær ved legekontoret.  

Som fastlege ved Kjøpsvik legekontor vil du jobbe i åpen, uselektert allmennpraksis.  Listetaket til den ledige hjemmelen er pt. på 600 pasienter. 

Som lege i Kjøpsvik er du forpliktet til å delta i kommunenes interkommunale legevaktsordning - som har lokalisasjon i Narvik - med inntil 2-3 vakter pr måned. Legevakten har "ønsketurnus", og dermed fleksibilitet til å velge passende vakter. 

Det kan påregnes noe pendling til Ballangen legekontor ved behov.

Arbeidsoppgaver
 • Fastlegeansvar for egne pasienter
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og fullført norsk turnustjeneste/LIS1
 • Kjennskap til relevant lov- og avtaleverk
 • Gode norskkunnskaper. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Relevant erfaring fra kommunehelsetjeneste/allmennpraksis er en fordel
Personlige egenskaper
 • Til stillingen ønsker vi en utadvendt og ansvarlig lege med en brennende interesse for faget og pasientene
 • Du må kunne samarbeide og være bidragsyter til et godt miljø, både faglig og sosialt
 • Du må være fleksibel, og inneha god kompetanse på relevante IT-baserte arbeidsverktøy
 • Personlige egenskaper og lokal tilhørighet vil kunne bli vektlagt
 • Erfaring fra distriktsmedisin vil være en fordel
Vi tilbyr
 • Fast lønn
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • CGM Winmed 3 journalsystem benyttes, og senteret er tilkoblet Norsk Helsenett. Legekontoret har e-portal med resept  over nett.
 • Legevakttjenesten er etablert i felles akuttmottak ved UNN Narvik og lønnes etter egne satser
 • Kommunen vil dekke kurskostnader som Legeforeningen ikke dekker i forbindelse med spesialisering i allmennmedisin
 • Ønsket tiltredelse snarest
Annet
Godkjent politiattest jfr. helsepersonelloven må forevises før tiltredelse i stillingen.

Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke - uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller minoritetsbakgrunn. Fast ansatte i Narvik kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig arbeidsavklart eller som ønsker å øke sin stillingsandel, oppfordres til å søke.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, annet regelverk og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på seks måneder. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønske om unntak fra offentlighet må begrunnes i søknaden, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Søker vil bli varslet om ønsket ikke tas til følge.

Narvik kommune oppfordrer til å benytte elektronisk søknadsskjema. 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Narvik kommune
Kontaktperson
Navn: Astrid Schøning
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 916 74 209
Søknad
Søknad merkes: 4322176623
Arbeidssted
Johollaveien 20
8590 KJØPSVIK