Gastromedisinsk avdeling ved Nordbyhagen og Ski sykehus er i vekst og vi søker etter seksjonsleder for
legeseksjonen.

Gastromedisinsk avdeling består av sengepost, gastrolaboratorium og poliklinikk ved Nordbyhagen, og gastrolaboratorium ved Ski sykehus. Legeseksjonen har i dag 18 overlegeårsverk inkludert 2 professor II, 8 LIS (leger i spesialisering) og 2 turnusleger. Ved Nordbyhagen har avdelingen sengepost med 14 senger, dagenhet, gastrolaboratorium, IBD-poliklinikk, leverpoliklinikk og konsultasjonspoliklinikk. Vi dekker alle spesialistområder innen gastroenterologi. Det utføres diagnostiske og terapeutiske endoskopier inkludert ERCP. Ved Ski sykehus utføres hovedsakelig diagnostiske gastro- og koloskopier.

Avdelingen er i stor vekst (særlig innen avanserte endoskopiske prosedyrer, lever- og inflammatoriske tarmsykdommer mm.) med ca 24 000 polikliniske kontakter i 2019. Ser vi for oss en økning opp mot 26 000 kontakter i løpet av 2021. Det skal også innføres Tarmscreening i løpet av 2021. (https://www.kreftregisteret.no/Tarmkreftscreening/)

Avdelingen driver stor forskningsaktivitet, både klinisk utprøving av nye legemidler og forsker initierte prosjekter innenfor translasjonsforskning i samarbeid med Institutt for klinisk molekylærbiologi (EpiGen), samt nasjonale og internasjonale forskningsgrupper. Undervisningen er ivaretatt gjennom fellesundervisning og avdelingsvis undervisning

Som seksjonsleder for legene vil du inngå i avdelingsleders team, sammen med seksjonsleder for poliklinikk, seksjonsleder for sengeområde og seksjonsleder for merkantil tjeneste. Du vil bli en i teamet som sammen med de andre skal være pådriver for den videre utviklingen av avdelingen.
Avdelingen har et ungt og dynamisk arbeidsmiljø med lav terskel for endring og forbedring. Vi jobbe i dag med forbedringsarbeider og endringsledelse innen pasientforløp spesielt for leverpasienter og IBD (inflammatorisk tarmsykdom) pasienter.

Arbeidsoppgaver

 • Direkte personalansvar
 • Ansvar for forsvarlig drift og utvikling av seksjonen og avdelingen i samarbeid med ledergruppen.
 • Budsjettansvar for seksjonen
 • Tett samarbeid med andre seksjoner i avdelingen
 • Tett samarbeid med andre kliniske avdelinger/seksjoner  

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig utdanning, helst med kunnskap innen aktuelt fagområde (Lege, sykepleier, annet helsepersonell eller andre med interesse, kunnskap og erfaring innen ledelse).
 • Ledererfaring (minimum 2 år)
 • Beherske norsk språk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til god personalledelse og motivasjon av medarbeidere
 • Gjennomføringsevne
 • Samarbeidende
 • Interesse for faglig utvikling og forskning 
 • Personlig egnethet 

Vi tilbyr

 • Ansatte med høy kompetanse.
 • Spennende stilling til deg som er interessert i ledelse og ønsker å bli utfordret på dette
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.
 • Sentral beliggenhet med kort reisevei fra Oslo
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Frode Harald Eidset
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 41210004
Hjemmeside
Arbeidssted
Fordøyelse leger, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen
Søk på stillingen