Kort om arbeidsgiver
Vil du bli vår nye kollega? Ved Avdeling for depressive lidelser søker vi nå en overlege/spesialist i psykiatri til 100 prosent fast stilling. Tiltredelse etter avtale

Om avdelingen
Avdeling for depressive lidelser er en av fem spesialiserte døgnavdelinger på Modum Bad. Avdelingen har 24 behandlingsplasser med tre lukkede grupper som tilbyr innleggelser over 8-10 uker. Målgruppen er pasienter med affektive lidelser og varierende grad av komorbiditet i form av angst, komplisert sorg, PTSD, personlighetsforstyrrelse og rusmisbruk. De fleste pasientene har forsøkt behandling lokalt uten tilstrekkelig effekt.
Avdelingen er forankret i en korttidsdynamisk modell. Vi jobber aktivt med å utvikle behandlingstilbudet. De tre gruppene kombinerer individual- og gruppeterapi gjennom et variert tilbud av tilnærminger og teknikker.
Stillingen vil innebære deltagelse i de ulike delene av behandlingen ut fra behovet i teamene. Den inngår i 8 delt bakvaktsordning.
Avdelingens personale er tverrfaglig sammensatt med overleger, LIS, psykologspesialister, psykologer og psykiatriske sykepleiere. Mange har psykoterapeutisk videreutdannelse. Helsesportspedagoger og sykehusprester er tilknyttet avdelingen.
Klikk her for mer informasjon om behandlingstilbudet

Arbeidsområder
 • Behandling, utredning og diagnostisering av pasienter
 • Gruppe- og individualterapi
 • Medisinfaglige oppgaver og vurderinger
 • Undervisning
 • Veiledning av LIS og andre medarbeidere
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i psykiatri. (LIS med kort tid til fullført spesialisering kan også søke)
 • Interesse for å arbeide med korttidsdynamisk terapi
 • Motivasjon for videoveiledning og målrettet trening
 • Motivasjon for bruk av tilbakemeldingssystem i behandlingen
 • Evne til å jobbe målrettet og resultatorientert
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Gode kommunikasjon og samarbeidsevner
 • Evne til å motivere og inspirere medarbeidere i et tverrfaglig samarbeid
 • God norsk språk- og kulturforståelse
Vi tilbyr
 • interessante arbeidsoppgaver på et spennende fagområde
 • introduksjonsprogram for nyansatte
 • lønn etter avtale
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
 • personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak
Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Tiltredelse: Etter avtale

Vi ber om at du søker elektronisk. Følg link nedenfor.
Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Modum bad
Kontaktperson
Navn: Kari Nedberg
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: mob: 934 46 533, tlf. 32 74 95 26
E-post: kari.nedberg@modum-bad.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Badeveien 287
3370 VIKERSUND