Kort om arbeidsgiver
Stillingen som Kommuneoverlege i Sandnes blir ledig i løpet av 2021.

Det er behov for å styrke den samfunnsmedisinske kompetansen i kommunen og det blir derfor utlyst 2 stillinger, en kommuneoverlegestilling og en stilling for samfunnsmedisiner. Vi ønsker å se disse to stillingene under ett og fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver vil kunne tilpasses de som søker på stillingene, alt etter interesse og forutsetninger hos søkerne. Stillingsstørrelser vil også evt. kunne tilpasses etter ønsker fra søkere og evt. deles opp og kombineres med deltids kurativ virksomhet. Arbeidsoppgavene er varierte, utviklende og spennende. I tillegg til kommuneoverlegen har vi tre assisterende kommuneoverleger i 20% stillinger.

Ikke-spesialister i samfunnsmedisin er også velkomne til å søke. (Det vil bli gitt veiledning og lagt til rette for spesialistutdanning). Stillingen rapporterer
til kommunaldirektør for helse og velferd. Oppstarts tidspunktet er fleksibelt og vi vil ivareta en god overlapping.

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgaver vil utføres i nært samarbeid med kommunaldirektørens fagstab og assisterende kommuneoverleger, og består av:
  • Medisinsk-faglig rådgivning i kommunen
  • Drift av fastlegeordningen og legevaktstjenesten
  • Smittevern
  • Beredskap
  • Oppfølging av LIS 1 og LIS 3 leger i allmennmedisin
  • Miljørettet helsevern
  • Folkehelsearbeid
I ansettelsen vil vi vektlegge samhandlingsevner, personlig egnethet og gode norskkunnskaper (både muntlig og skriftlig).
Lønn, tiltredelse og øvrige betingelser etter avtale.Elin Selvikvåg
Kommunaldirektør Helse og velferd
51335829
elin.selvikvag@sandnes.kommune.no
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sandnes kommune
Kontaktpersoner
Navn: Elin Selvikvåg
Tittel: Kommunedirektør Helse og velferd
Telefon: 51 33 58 29
E-post: elin.selvikvag@sandnes.kommune.no
Navn: Hans Petter Torvik
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 901 15 005
Arbeidssted
Rådhusgata 1
4306 SANDNES