Sykehuset har innen revmatologi 9 overlegehjemler og 3 hjemler for lege i spesialisering.

Vår sengeavdeling har 14 senger, hvorav 8 til revmakirurgi, 5 til kompleks revmatologisk rehabilitering og 1 til utredning.
 
Avdelingen er engasjert i flere forskningsprosjekter.
 
Sykehuset har gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger gjennom KLP.
 
Sykehuset forutsetter at de som tilsettes behersker norsk eller nordisk språk, muntlig og skriftlig.
 
Nærmere opplysninger om stillingene fås av avd. overlege Svanaug Skorpe, telefon 52 80 50 00
 
Søknadsfrist 20. desember 2020.
Søknad med kopi av attester og vitnemål sendes ved å klikke på «Send søknad»-knappen,
 
Les mer om oss på www.hsr.as

Ved internt opprykk, vil annet LIS vikariat ved Revmatologisk avdeling ved HSR bli ledig. Eventuelt slikt vikariat ansees herved som utlyst
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus AS
Kontaktperson
Navn: Svanaug Skorpe
Tittel: avd. overlege
Telefon: 528 05 085
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
-
5528 HAUGESUND