Kort om arbeidsgiver

Vikariat som LIS 2/3 i karkirurgi er ledig med mulighet for forlengelse. Ved godkjent spesialitet vil stillingen konverteres til legespesialist. 

Kirurgisk avdeling er en del av kirurgisk klinikk. Kirurgisk avdeling består av sengeposter, poliklinikker og en dagkirurgi innenfor spesialområdene karkirurgi, urologi og bryst- og endokrinkirurgi. Gastrokirurgi er egen avdeling.

Alle læringsmål innen karkirurgi dekkes i Helseforetaket.

Kar/thoraxkirurgisk seksjon har 6 overlegestillinger, 2 LIS 3 i karkirurgi, samt 2 rotasjonsstillinger. Seksjonen behandler de aller fleste karkirurgiske tilstander som åpen operasjon av aneurismer, infrainguinal karkirurgi, EVAR, carotiskirurgi og aksesskirurgi. Det er godt samarbeid med intervensjonsradiologisk avdeling.

Det er ellers omfattende poliklinisk og operativ virksomhet inklusive dagkirurgi. Seksjonen er i gang med å bygge opp et forskningsmiljø.

Ved evt. tilsetting av interne søkere kan ett eller flere LIS-vikariater bli ledige.

Det forventes at man deltar i undervisning/introduksjon av medisinstudenter og LIS-1.

Stillingen lyses også ut på DNLF sine nettsider.

Tiltredelse etter avtale.  

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Primærvakt som innbefatter mottak av både kirurgiske og gastrokirurgiske pasienter 
 • Operativ virksomhet, post- og poliklinikkarbeid
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Opplæring og rettleding av studenter, samt nyansatte 

Kvalifikasjoner

 • Ferdig LIS-1
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norkstest på  B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.
 • Ønskelig med relevant erfaring innen karkirurgi

 Utdanningsretning:

 • Medisin

Utdanningsnivå:

 • Profesjonsstudium 

Personlige egenskaper

 • Personlige egenskaper og kvaliteter som interesse for faget, faglig dyktighet, operative ferdigheter, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, bidra til godt arbeidsmiljø, fleksibilitet og initiavtivrik, innsatsvilje og selvstendighet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Avdelingen legger til rette for gjennomføring av spesialistutdanning
 • Du får en overlege som veileder under spesialistutdanningen
 • Et aktivt og trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • God pensjonsordning
 • Tjenestereiseforsikring, yrkesskadeforsikring og gruppelivsforsikring
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Beate Viddal
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: +47 92254621
Arbeidssted
Kar,thorax kirurgisk seksjon / poliklinikk kirurgisk 4E, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger