Kort om arbeidsgiver
Lovisenberg Distriktspsykiatriske senter (DPS) består av åtte kliniske seksjoner, tre voksenpsykiatriske poliklinikker, Raskere tilbake, gruppebehandling, ruspoliklinikk, døgnbehandling og ambulant virksomhet. Opptaksområdet er bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen, med totalt ca. 145 000 innbyggere. Vår visjon er å være et dynamisk og inkluderende DPS med fokus på likeverd, mangfold og utvikling av storbykompetanse.

Vi har ledig fast stilling for overlege fra 01.03.20

Vi søker en engasjert medarbeider som vil være med på å bidra til god pasientbehandling for bydelens befolkning. Vi kan tilby et høyt fagmiljø med bl.a. 8 psykologspesialister, 3 overleger, 8 psykologer og 3 psykiatriske sykepleiere. Vi har samhandlingssosionom, klinisk ernæringsfysiolog og IPS-konsulent knyttet til poliklinikken. Vi vektlegger trivsel og faglig utvikling, med både interne fagdager og ekstern undervisning. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner blir vektlagt.

Poliklinikken har kontorer i Hagegata 32, på Tøyen. Det forventes lojalitet mot sykehusets verdigrunnlag. Sykehuset har pensjonsordning. Vi har et bedriftsidrettslag, og disponerer et begrenset antall personalboliger og personalbarnehage. Til orientering returneres ikke innsendte søknadspapirer og attester.

Du må like utfordrende arbeidsoppgaver, høyt tempo og kunne jobbe både selvstendig og i team. Overlegene får selvstendig behandlingsansvar og veiledningsansvar, og kan bli satt til inntaksarbeid i tillegg til andre spesialistoppgaver. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner blir vektlagt.

Arbeidsoppgaver:
• Utredning av psykisk lidelse og rus
• Behandling av psykisk lidelse og rus
• Faglig bidra til fellesskapet
• Medisinskfaglig behandlingsansvar
• Veiledning
• Oppfølging av tvungent psykisk helsevern

Kvalifikasjoner:
• Autorisasjon som lege og godkjent spesialist i psykiatri
• Gode kommunikasjonsferdigheter
• Gode språkferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
• Evne til fleksibilitet og selvstendighet
• Personlig egnethet og gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:
• Et godt, inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling
• Erfarne og dyktige kollegaer i et miljø preget av engasjement og høy faglighet
• Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
• God pensjonsordning i KLP
• Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
• Gode velferdsordninger
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Maj Kristoffersen Egeland
Telefon: 46 91 97 52
Navn: Martin Åm
Telefon: 997 26 573
Arbeidssted
Lovisenberggata 17
0456 OSLO