Kort om arbeidsgiver

Vil du være med å utvikle en faglig sterk avdeling for rus- og avhengighet inn i nytt sykehus ? 

Avdeling for Rus og Avhengighet (ARA) skal flytte en del av virksomheten inn i det nye Drammen sykehus - som bygges på Brakerøya. Her samlokaliseres et sterkt og bredt fagmiljø med ARA, Barne- og Ungdomspsykiatrisk avdeling og Psykiatrisk avdeling .

ARA har i dag 4 seksjoner - 2 avgiftningsseksjoner, 2 behandlingsseksjoner, i tillegg til LAR, som er et team organisert som en del  i avdelingen. ARA tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og avhengighetshets-problematikk, samt sammensatte utfordringer. Vårt mål er å bidra til at pasienter med rus- og avhengighets-problematikk opplever mestring og økt livskvalitet - gjennom å tilby kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling.

Bli med på laget nå!

Vi søker utviklingsorienterte og engasjerte spesialister. Målet er et nasjonalt ledende fagmiljø i tett integrasjon med psykiatri og somatikk , fundamentert på vitenskap, oppdaterte retningslinjer og sammenhengende tjenester for pasientene.

Vi er opptatt av at ARA skal være et ledd i en kjede, hvor gode kollegaer står klare til å ta over når pasientene våre ikke lenger trenger døgn behandling.

Arbeidsoppgaver

 Som overlege:

 • Medisinskfaglig ansvarlig på seksjonen ARA Konnerud
 • Rådgiver for seksjonsleder
 • Veiledning
 • Samarbeide med ARA's behandlere, leger og psykologer om behandling av inneliggende pasienter
 • Bidra aktivt til fagutvikling og kvalitetsforbedring  

Som avdelingsoverlege:

 • Rådgiver for avdelingssjefen
 • Er avdelingens representant i planlegging av LIS-lege-rotasjon. Sørge for kliniske veiledere til LIS-leger og delta i evaluering
 • Utarbeide avdelingsovergripende medisinske rutiner og prosedyrer
 • Deltar i utviklingsprosjekt Nytt sykehus Drammen 

Kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis spesialist i rus- og avhengighetsmedisin
 • Må beherske norsk - både muntlig og skriftlig og ha god kommunikasjonsevne
 • Grunnleggende IT-kunnskaper og førerkort

Personlige egenskaper

 • Ha et ønske om å utvikle rusmedisin faget, med fokus på pasientene
 • Tenke helhetlig, være faglig oppdatert
 • God samarbeidsevne, fleksibilitet, endringsvilje og ha arbeidskapasitet

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • 100% stilling
 • Mulighet til å delta i utviklingen av rusfaget inn mot det nye sykehuset i Drammen
 • Konkurransedyktig lønn og pensjonsordning
 • Godt arbeidsmiljø og hyggelige kollegaer - preget av positiv og åpen dialog
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Halstein Oskarsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 906 71 990
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
PHR Avdeling for rus og avhengighet (ARA)
Hauges gate 89 A
3019 Drammen
Søk på stillingen