Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Ordinære fastlegeoppgaver
 • Kommunal ø-hjelp dagtid (fordeles på fastlegene)
 • Deltakelse i interkommunal legevakt utenom arbeidstid, lokalisert på Kongsvinger sykehus
Kvalifikasjoner
 • Lege med norsk autorisasjon
 • Gjennomført LIS1/turnustjeneste
 • Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Politiattest må fremlegges
Personlige egenskaper
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • Interesse og evne til tverrfaglig samarbeid
 • Fleksibel, selvstendig og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vektlegges
Andre opplysninger
Kommunen tilbyr tilrettelegging for å komme i gang med/gjennomføre spesialisering i allmennmedisin.
Det utarbeides individuell avtale med den enkelte lege. Kommunen følger vanlige vilkår for avtalehjemler fastsatt i lov, forskrift og avtaler. Betingelser for overdragelse avtales med nåværende hjemmelsinnehaver etter at det er fattet vedtak om tildeling jfr. sentrale avtaler.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Eidskog kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jan-Øyvind Lorgen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 62833750
E-post: jan.øyvind.lorgen@eidskog.kommune.no
Navn: Åste Ødegård
Tittel: Leder legesenter
Telefon: 40448671
E-post: aste.ostgard@eidskog.kommune.no
Arbeidssted
Eidskog legesenter
Boligvegen 43
2230 SKOTTERUD