Kort om arbeidsgiver

Medisinsk klinikk har lokalisasjoner i Tromsø, Harstad og Narvik og inkluderer avdelingene HIGE, Gastro/nyre, Mikrobiologi og smittevern, samt de medisinske avdelinger i Harstad og Narvik.

Stillingen som avdelingsleder for Medisinsk avdeling i Narvik blir ledig, og vi søker etter en etterfølger.

Som avdelingsleder vil du ha ansvar for daglig drift av avdelingen i tett samarbeid med seksjonsledere i egen avdeling. Medisinsk avdeling Narvik har to sengeposter og felles poliklinikk med K3K (Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken).

Avdelingsleder inngår i klinikkens lederteam. Nærmeste leder er klinikksjef, og arbeidssted er Narvik.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å videreutvikle avdelingen og klinikken  
 • Helhetlig drifts- og resultatansvar for å levere de tjenester som avdelingen er pålagt i henhold til oppdrag, budsjett, krav til faglighet og kvalitet. Dersom den som ansettes ikke er lege vil stillingen måtte støttes av en medisinskfaglig rådgiver/avdelingsoverlege
 • Sikre at avdelingens oppdrag og målsetting innen pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell, samt opplæring av pasienter og pårørende, blir oppnådd
 • Sørge for god samhandling internt, med primærhelsetjenesten, utdanningsinstitusjonene og andre sykehus i helseregionen
 • Utøve og ivareta arbeidsgiveransvaret ved avdelingen, som bl.a. omfatter samhandling med tillitsvalgte og vernetjenesten, utvikling av godt arbeidsmiljø og oppfølging
 • av sykefravær
 • Leder for avdelingens lederteam
 • Medlem av klinikkledelsen, og forventes å aktivt bidra i klinikkledelsens arbeid

Kvalifikasjoner

 • Høyere helsefaglig utdanning, og bred erfaring innen indremedisin
 • Fordel med lederutdanning/ledererfaring 
 • Ønskelig med forskningserfaring/-kompetanse
 • Erfaring med systematisk pasientsikkerhetsarbeid og kontinuerlig forbedringsarbeid vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner
 • Strukturert og resultatorientert
 • Engasjement og dokumentert evne til utvikling og omstilling
 • Interesse for, og personlig egnethet for ledelse
 • God arbeidskapasitet og dokumentert evne til måloppnåelse
 • Motivator og pådriver for gjennom sine medarbeidere å nå avdelingens mål

Vi tilbyr

 • Spennende faglige og ledelsesmessige oppgaver
 • Dyktige medarbeidere 
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Gode interne og eksterne samarbeidsrelasjoner, godt faglig miljø
 • Mulighet for lederutvikling i UNNs interne program
 • Lønn etter avtale 

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: David Johansen
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 91138076
E-post: david.johansen@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Sykehusveien 3
8516 Narvik