Kort om arbeidsgiver

50 % fast stilling 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.
 

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid med pasienter; vurdering og behandling i tråd med overordnede krav og nasjonale føringer
 • Deltakelse i fagutvikling, veiledning og undervisning
 • Hovedvekten av arbeidet vil være knyttet til Legemiddelassistert rehabilitering 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Erfaring fra allmenmedisin
 • Klinisk erfaring innen rus- og avhengighetsmedisin er ønskelig 

Personlige egenskaper

 • Du er engasjert og helhetstenkende
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjon
 • Du er faglig dyktig, og har engasjement for fagområdet
 • Du evner å verdsette kollegaers kompetanse og erfaring, og kan engasjere deg i gode faglige refleksjoner
 • Du er opptatt av god og tillitsskapende pasientkommunikasjon
 • Du er ryddig og strukturert
 • Du behersker et skandinavisk språk meget godt både skriftlig og muntlig 

Vi tilbyr

 • Du vil komme til et godt fagmiljø, og trivelig arbeidsmiljø
 • Et tverrfaglig kollegafellesskap bestående av psykiater, sosionomer, psykologer, vernepleiere og sykepleier
 • Gode velferdsordninger
 • Egne ordninger for LIS 
 • God pensjonsordning gjennom KLP. Link til informasjon om KLP tjenestepensjon
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Kjell Morten Andersen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 920 44 918
Arbeidssted
Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling Halden
Kjærlighetsstien 30
1781 Halden