Legene i Rollag og Flesberg lyser ut vikariat i fastlegepraksis med oppstart snarest. Vikariatet varer til 20.08.21.

Legekontoret er en veldrevet og stabil 4-legepraksis med hyggelig arbeidsmiljø og oppdatert utstyr. Hjelpepersonell er stabilt og godt kvalifisert.

Listestørrelse: 1000 pasienter. Jobb to dager i uka ved legekontoret på Lampeland og en dag ved legekontoret i Veggli. Du må ha førerkort klasse B og det må påregnes bruk av egen bil i tjenesten.

Det er organisert øyeblikkelig hjelp-beredskap på dagtid lokalt, og pliktig deltakelse i Kongsberg interkommunale legevakt natt/helg. Kommunal oppgave med tilsynslegefunksjon på 7,5 timer pr uke kan være en del av vikariatet.

Gode inntjeningsmuligheter.

Det søkes lege med norsk autorisasjon og helst godkjenning som spesialist i allmennmedisin. Det legges avgjørende vekt på personlig egnethet, og at søker behersker norsk skriftlig og muntlig.

For ansettelse i stillinger hvor man yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven krever gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges før ansettelse, jfr. helse- og omsorgstjenesteloven §5-4.  Attest krevers bare av søkere som får tilbud om stillingen, og skal derfor ikke legges ved søknaden.  

Flesberg kommune praktiserer meroffentlighet og offentliggjør i utgangspunktet alle søkere. Søkere som ønsker å bli unntatt offentlighet må begrunne dette godt. Kopi av attester og vitnemål legges fram ved intervju.

Søkerne bes benytte vårt elektroniske søknadsskjema.
Søknadsfrist: 20.12.2020.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Flesberg kommune
Kontaktpersoner
Navn: Helen Cuenoud
Tittel: Kommunalsjef helse og omsorg
Telefon: 409 16 739
Navn: Kristin Hjort Kollevold
Tittel: Kontaktperson for legene
Telefon: 415 67 975
Arbeidssted
Lampelandhagan 7
3623 LAMPELAND