Kort om arbeidsgiver
Gynekolologisk poliklinikk leger Molde og Kristiansund, har ledig vikariat for lege i spesialisering (Fødselshjelp og kvinnesykdommer) frå snarast og fram til 31.10.2021, med høve til forlenging.
Arbeidsstad pt. Molde sjukehus.

Seksjonen har til saman 10 overlegar, og i tillegg 2 LIS stillingar. Der av 5 overlegar og 1 LIS i Kristiansund. Vi har omlag 800 lav- til moderat risikofødsler i året. Seksjonen har eit godt arbeidsmiljø og er godt drifta og utstyrt.
Obstetriske risikopasientar bli selektert etter nasjonale kvalitetskrav for fødselsomsorg til  sjukehuset i Ålesund som har gynekologar i tilstadesvakt i tillegg til nyfødd intensivseksjon.
Sjukehuset er godkjent utdanningsstad for LIS Det er i dag 4 delt primær/heimevakt for lege i spesialisering

Kvalifikasjonar

Formelle kvalifikasjonar
Norsk autorisasjon som lege
Gjennomført LIS1-tjeneste eller anna godkjent tjeneste som erstatning for dette.
Mestre norsk / skandinavisk språk for skriftleg og muntleg kommunikasjon.
Å vere personleg eigna for stillinga vil bli vektlagt ved tilsetting

Personlege eigenskapar

  • Søkjarar må ha gode evner til tverrfagleg samarbeid og til samhandling med kollegaer og samarbeidspartnarar.

Vi tilbyr

Eit godt fagmiljø med internundervisning, faste møter og eit variert arbeidsfelt innan faget.
Lønn etter dei til ei kvar tid gjeldande overeinskomst
Gode pensjons- og forsikringsordningar
Ein arbeidsplass i ei inkluderande verksemd
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Frank Walter
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 71121781
E-post: frank.walter@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
GYNEKOLOGISK POLIKLINIKK KRISTIANSUND OG MOLDE, Helse Møre og Romsdal HF
Molde sykehus
6412 Molde