Kort om arbeidsgiver

Hudavdelingen, Stavanger Universitetssjukehus søker seksjonsoverlege ved Allergisenteret.

Allergisenteret er et tverrfaglig senter med spesialister innen øre-nese-halssykdommer, dermatologi og lungesykdommer, og er administrativt en del av Hudavdelingen. Allergisenterets oppgaver er utredning og behandling av astma, pollenallergi, bie- og vepseallergi, anafylaktiske reaksjoner, legemiddelreaksjoner og kontakteksemer.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Arbeid i tverrfaglige team innen allergologi, og herunder utredning av luftveisallergi inkludert astma, matvareallergi, matvareintoleranse anafylaksi og legemiddelreaksjoner
 • Vurdering av allergologiske tilstander
 • Administrativt arbeid ved Allergisenteret
 • Vurdering av henvisninger
 • Undervisning teoretisk og praktisk av leger i spesialisering innen øre-nese-halssykdommer og hud- og veneriske sykdommer
 • Utarbeidelse og oppdatering av rutiner og prosedyrer ved Allergisenteret
 • Stimulere og medvirke til forskningsprosjekter
 • Delta i Hudavdelingens kollegiale forum

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon
 • Spesialist innen øre-nese-halssykdommer, lungesykdommer, fordøyelsessykdommer eller hud- og veneriske sykdommer
 • Interesse for allergologi
 • Interesse for videreutdanning og kompetanseheving
 • Kjennskap til utredning og behandling av pasienter med allergologiske tilstander
 • Erfaring innenfor administrativt arbeid
 • Erfaring innen samfunnsmedisin eller arbeidsmedisin er en fordel
 • Lederutdannelse eller ledererfaring er en fordel
 • Forskerkompetanse er en fordel
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Kommunisere tydelig og forståelig overfor pasienter og kolleger
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • God faglig vurderingsevne og kunne arbeide målrettet og strukturert
 • Interesse for fordypning i og utvikling av faget allergologi
 • Holde oversikt over egne oppgaver, også under skiftende omstendigheter
 • Kunne delegere og følge opp delegerte oppgaver
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges
 • Punktlig og pålitelig
 • Fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Lærerikt, godt og trivelig kollegialt arbeidsmiljø
 • God mulighet for faglig utvikling med flere spesialiteter på samme avdeling
 • Høyt faglig nivå
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Gode pensjonsordninger
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring
 • Gode velferdsordninger som bl.a. bedriftsidrettslag og turgruppe
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Elin - Johanne Katle
Tittel: Seksjonsoverlege/ PhD
Telefon: 91830056
Navn: Thomas Ternowitz
Tittel: Prof. / avdelingssjef/ dr.med
Telefon: 91623057
Arbeidssted
Kirurgisk klinikk / hudavdelingen, Helse Stavanger HF
Hjalmar Johansens gate 2
4019 Stavanger