Kort om arbeidsgiver

I løpet av 2020 er det etablert to nye fengsler på Agder, med 100 plasser i Mandal og 200 plasser i Froland. Evje fengsel er fra før etablert som et rent kvinnefengsel med 30 plasser, inklusive 8 rusmestringsplasser.

Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus skal utvide, videreutvikle og styrke spesialisthelsetjenestetilbudet innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling til de innsatte i fengslene på Agder.

Det er en målsetning å skape et spesialisert og koordinert fagmiljø på tvers av klinikken for å sikre et likeverdig tjenestetilbud til de innsatte uavhengig av soningssted.

Arbeidssted Arendal/Froland, Evje og/eller Mandal etter avtale.

Avtalespesialister og/eller øvrige privatpraktiserende spesialister er velkomne til å søke.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.  

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.Gjennom holdninger, adferd og kommunikasjon er alle medarbeidere i SSHF medansvarlige for å fremme likestilling og likeverd på vår arbeidsplass. 

Arbeidsoppgaver

 • Klinikk for psykisk helse har nå et behov for å tilsette flere overleger med spesialisering i psykiatri og/eller rus- og avhengighetsmedisin som skal arbeide inn mot fengslene. De som tilsettes bør ha interesse for fagfeltet og et ønske om å bidra i utviklingen av et solid spesialisthelsetjenestetilbud til de innsatte.
 • Stillingene vil kreve utstrakt grad av samarbeid med kriminalomsorg og den kommunale fengselshelsetjenesten.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i psykiatri og/eller rus- og avhengighetsmedisin. Søkere med kort tid igjen til godkjent spesialitet vil også komme i betraktning, og oppfordres til å søke.
 • Gyldig norsk autorisasjon
 • Avtalespesialister og/eller øvrige privatpraktiserende spesialister er velkomne til å søke 
 • Beherske norsk språk godt, både muntlig og skriftlig. Må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på B2 nivå.
 • Erfaring med grupper og veiledningskompetanse er en fordel

Personlige egenskaper

 • Faglig nysgjerrig og motivert for å utvikle egen kompetanse i samsvar med avdelingens behov
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Interesse for fagfeltet
 • Fleksibel og handlingsorientert
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Veiledning
 • Overlege i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd. studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tid
  gjeldende overenskomst
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Joyce Pigao
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 463 71 282
Navn: Frode Dunsæd
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 941 33 479
Navn: Arne Thomassen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 986 70 043
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for psykisk helse, Sørlandet sykehus HF
Egsveien 100
4638 Kristiansand