Kort om arbeidsgiver
100 % stilling fra 22.02.2021, med mulighet for forlengelse.
 
Sykehuset har to moderne operasjonssaler. Ortopedisk avdeling har 3 ortopeder, 1 LIS og 2 anestesileger. Av sykehusets 14 senger er 8 forbeholdt ortopediske pasienter.
 
Sykehuset forutsetter at den som tilsettes behersker norsk eller nordisk språk, muntlig og skriftlig.
 
Se også informasjon om sykehuset på: www.hsr.as
Opplysninger om overlegestillingene fås fra avd. overlege Øystein Skåden på telefon 52 80 50 00.
 
Søknadsfrist: 20. desember 2020
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus AS
Kontaktperson
Navn: Øystein Skåden
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 52 80 50 00
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Karmsundgata 134
5528 HAUGESUND