Kort om arbeidsgiver
Kom til oss! Nå har vi en ledig 100 % legestilling. 
Gildeskål er en liten kommune ti mil sør for Bodø. Vi er ikke mange her, rundt 2000 med stort og smått. Men vi som bor her er glade i kommunen vår og stolt av det vi får til her.  
 
Vi har unngått kommunesammenslåing mot både nord og sør og det samme gjelder legevakt. Vi står på egne bein. 
 
Sammen med deg skal vi utforme legetjenesten i Gildeskål slik at den i mange år fremover fortsatt står på egne bein, robust og sikker.  
 
Her i Gildeskål har du muligheten til å få en spennende arbeidshverdag, som du selv har stor innflytelse over, samtidig som du kan leve et godt liv ved siden av. Det gode liv i allmennmedisin, det finner du hos oss! 
 
Mer info finner du på vår mer omfattende annonse:   
https://spark.adobe.com/page/WYFNJOXVTCxFF/

Arbeidsoppgaver
Som en av fire leger på vårt legekontor vil du få jobbe svært allsidig. Du har en egen fastlegeliste, per tiden på 600 pasienter. Hjemmelen vil også innbefatte kommunale oppgaver, eksempelvis sykehjem, helsestasjon mm. Men vi vil at du skal være med på å forme dette sammen med oss. Så hvilke oppgaver det blir og hvor mye det blir av dem er nå ikke klarlagt. 

Det vi ønsker er en lege som kan fylle vår ledige hjemmel. Totalt har vi da tre hjemler og LIS1 stilling. Denne hjemmelen vil oppfylle det som trengs for LIS2-3. Det vil legges til rette for spesialiseringsløp med veiledning lokalt og for at man skal få delta i veiledningsgruppe, samt gjennomføre nødvendige kurs.  

Gildeskål har ikke interkommunal legevakt. Det er de fire legene som må stå i det, men det går bra. Fleksibel og lokal tilrettelegging gjør at vaktplanen tilpasses med mulighet for å få den frihelgen en ønsker seg. Firedelt legevakt betyr ca. en vakthelg i måneden og en hverdag per uke. Mandag etter vakthelg er fridag. Vaktene tilbringes som hjemmevakt med radio. Du sover godt de aller fleste netter.  
Vaktlivet er en stor del av livet som lege her. Legevakt er spennende, utfordrende, til tider litt skummelt, men morsomt og givende. Og du har alltid noen som støtter deg, vi er et godt team som er avhengige av hverandre.   

Det er en fordel om du kan gå selvstendige vakter, men om du er fersk fra turnus så er du også velkommen til å søke.   

Det som må være på plass hos deg er at du kan jobbe selvstendig for HELFO ’s regning. Du må med andre ord ha gjennomført norsk turnus.  

Du får fastlønn. I tillegg kommer beredskapslønn på vakt og refusjoner fra HELFO på vakt som du selv beholder. Du vil også beholde 20% av refusjonen du tjener inn på dagtid.   
            
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Tilfredsstille kravene for å få refusjon fra HELFO
 • Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig.
Dokumentasjon av opplysninger gitt i søknaden kan bli etterspurt. 
 
Ønskede kvalifikasjoner
 • Fortrinnsvis kunne gå selvstendige vakter, men om du er nyutdannet er du også velkommen til å søke
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Allsidig
 • Gode samarbeidsevner
Vi tilbyr
 • Fast lønn.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger  
 • Flyttegodtgjørelse etter Gildeskål kommunes reglement 
 • Bistand til bolig i kommunesenteret Inndyr
 • Konkurransedyktig lønn
Inntil 4 mnd. utdanningspermisjon hvert 3 år

Generell informasjon
Dokumentasjon av opplysninger gitt i søknaden kan bli etterspurt. Søkere med utdannelse fra andre land enn Norge må fremlegge godkjenning av sin utdannelse fra www.NOKUT.no, inklusivt vitnemål på engelsk eller norsk.  Tiltredelse etter avtale. Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder.

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest, jfr. Helsepersonelloven § 20a      
 
Søknad
Søknad m/cv og kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 3.01.2021

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.
 
Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Om søknaden ønskes unntatt offentlighet må dette grunngis. Om kommunen ikke tar forespørselen til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentliggjøring av søkerliste, for da eventuelt å kunne trekke søknaden. 
 
Mer informasjon om Gildeskål kommunes organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på www.gildeskal.kommune.no.  
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Gildeskål kommune
Kontaktperson
Navn: Anne Grete Mosti
Tittel: Kommunalsjef Helse og omsorg
Telefon: 906 88 109
E-post: mosann@gildeskal.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: 4321018158
Arbeidssted
Inndyr
Sjømyra 9
8140 INNDYR