Kort om arbeidsgiver

Ringerike sykehus ligger i Hønefoss, om lag fem mil fra Oslo. Sykehuset er en del av Vestre Viken HF og er akuttsykehus for rundt 82 000 innbyggere.  Sykehusetets indremedisinske avdeling har representasjon av nær alle grenspesialiteter. I tillegg har sykehuset akuttfunksjon i generell kirurgi, ortopedi og gynekologi, og fødeavdeling. Sykehuset har en moderne intensivavdeling, dialyseenhet og pediatrisk poliklinikk. Sykehuset har også en avdeling på Ål, Hallingdal sjukestugu (HSS.

Medisinsk avdeling har 3 nefrologstillinger. Nyremedisinsk seksjon ivaretar innlagte pasienter med nefrologiske problemstillinger. Poliklinisk virksomhet omfatter primær nefrologi, donor- og resipientutredninger, transplantasjonsoppfølgning samt hypertensjons- og diabetespoliklinikk. Sykehusets hemodialyseavdeling har 12 plasser og kjører behandling 6 dager i uka og i tillegg 2 kveldsskift. På Hallingdal Sjukestugu driftes nefrologisk poliklinikk og en satelittdialyseavdeling med 6 plasser. Alle nefrologene på Ringerike Sykehus bidrar til denne tjenesten.


I disse dager bygger vi opp et tilbud innen peritoneal dialyse for vår dialysepopulasjon, i forbindelse med en overordnet prosess i Vestre Viken HF for desentralisering av PD-funksjonen til alle sykehusene. Dialyseavdelingen har ansatt 2 PD-sykepleiere i 50% stilling hver, som skal drifte PD-poliklinikken og predialytisk poliklinikk. Utviklingen av PD-tilbudet skjer i nært faglig samarbeid med det øvrige nefrologiske fagmiljøet i Vestre Viken HF (Drammen Sykehus, Bærum Sykehus og Kongsberg Sykehus).


Vi gleder oss også over at dialyseavdelingen i løpet av 2021 flytter inn i helt nye lokaler i sykehuset. Den nye avdelingen vil romme HD, PD og predialytisk poliklinikk.


Nefrologene ved avdelingen deltar i generell indremedisinsk tertiærvakt, og dekker i tillegg for tiden kveldsskiftene på dialysen.  

Arbeidsoppgaver

Klinisk arbeid på poliklinikk ved Ringerike sykehus, HSS og ved sengepost
Veiledning av Lis
Delta i undervisning og faglig utvikling av avdeling
Delta aktivt i utvikling av avdelingen

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som lege
Spesialisering i nyresykdommer
Må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

Gode samarbeidsevner
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Lønns og arbeidsvilkår i
henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
Et godt arbeidsmiljø med gode kollegaer
Gode velferdsordninger
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Sigrid Rød
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 97746890
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling Ringerike sykehus
Arnold Dybjrdsvei 1
3511 Hønefoss
Søk på stillingen