Kort om arbeidsgiver
Da vår gode kommuneoverlege gjennom mange år pensjonerer seg 1. februar 2021, har vi ledig stilling som kommuneoverlege i Nittedal kommune.
Som kommuneoverlege er du kommunens øverste medisinsk faglige rådgiver med mulighet for utforming og videreutvikling av helse- og velferdstjenestene i Nittedal kommune.
Organisasjonsplassering under kommunalsjef for Helse og velferd og deltaker i kommunalsjefens ledergruppe.


Arbeidsoppgaver
 • Medisinsk faglig rådgivning
 • Smittevern
 • Miljørettet helsevern
 • Psykisk helsevern
 • Kommunal planlegging, beredskap og kriseledelse
 • Folkehelse
 • Helsestatistikk og epidemiologi
 • Forvaltning av fastlegeordningen i kommunen
 • Delansvar i planarbeidet rettet mot kommunale helsetjenester
 • Lederansvar for 4 kommunalt ansatte leger (sykehjem, helsestasjon o.l.)
 • Lederansvar (for/overordnet ansvar) for legevakt
 • Overordnet ansvar for oppfølging av LIS1 lege og kommunens oppgaver i ny spesialistutdanning 
 • Internt og eksternt samarbeid, samhandling med spesialisthelsetjenesten og andre kommuner
 • Det tas forbehold om endring av arbeidsoppgaver
 • Arbeid utover vanlig arbeidstid må påregnes  
Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon
 • Samfunnsmedisinsk spesialitet og erfaring fra arbeid i norsk kommunehelsetjeneste eller allmennmedisinsk arbeid eller lege i spesialiseringsforløp til samfunnsmedisin. Søkere som ikke har spesialisering i samfunnsmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialisering etter tilsetting.
 • Ledererfaring og annen relevant erfaringsbakgrunn for stillingen vil bli vektlagt
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk skriftlig og muntlig
 • Gode digitale ferdigheter
 • Interesse for statistikk og analyse
Personlige egenskaper
 • Evne til tverrfaglig samarbeid og selvstendig jobbing
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet
 • Stor arbeidskapasitet 
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • God rolleforståelse
 • Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt
Vi tilbyr
 • Gode kollegaer i tverrfaglig samarbeid
 • Gode muligheter for kompetanse- og personlig utvikling
 • Stor fleksibilitet i organisering av arbeidsdag og oppgaver/Mulighet for stor grad av medvirkning og innflytelse på egen arbeidssituasjon
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger (offentlig tjenestepensjon)
 • Lønn etter avtale
   
Godkjent politiattest skal fremlegges før tiltredelse.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kommunen har et personalpolitisk mål om: - å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, - å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, -å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne,- å rekruttere uavhengig av livssyn og seksuell orientering. Politiattest må foreligge før tiltredelse. Vi vil også opplyse om at Nittedal kommune fra 2017 er en tobakksfri kommune.
Nittedal kommune er fra 2017 en tobakksfri kommune. 
Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Nittedal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Alice Rasmussen
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: 47469474
Navn: Tron Hauland Torkildsen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 905 02 635
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Rådhusveien 1
1482 NITTEDAL