Kort om arbeidsgiver

Luftambulanseavdelingen er en nyopprettet avdeling under Prehospital klinikk ved Stavanger universitetssjukehus. Legene i avdelingen bemanner redningshelikopteret på Sola og luftambulansen i Stavanger, og jobber i tillegg ved anestesiavdelingen på SUS. Luftambulansetjenesten har base på sykehuset. Pilot og redningsmann er ansatt i Norsk Luftambulanse AS. På vaktene (2 til 3 døgn) bor og arbeider legen på basen sammen med resten av crewet.

Det er ledig vaktstilling ved luftambulansen i Stavanger. Stillingen består av vakter på legehelikopteret og arbeid ved anestesiavdelingen på SUS.

Nasjonal utsjekk for nye luftambulanseleger starter i uke 9, 2021. Søkeren som blir tilbudt jobb må kunne delta på utsjekk denne uken. 

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Rykke ut med helikopter og legebil
 • Jobbe i team prehospitalt og inhospitalt
 • Samarbeide med andre faggrupper
 • Internundervisning for helsepersonell
 • Holde seg faglig oppdatert
 • Delta ved kurs, samlinger og utsjekker

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege, med spesialistgodkjenning i anestesiologi
 • Det er ønskelig med erfaring fra prehospital akuttmedisin
 • Kvalifikasjoner og egenskaper som beskrevet i Nasjonal standard for luftambulanseleger (helikopter)
 • Utvidet politiattest vil bli avkrevd før ansettelse pga akkreditering AVINOR
 • Før ansettelse må søker godkjennes av operatør ved basesjefspilot og ledende redningsmann
 • Godkjenning fra flylege (Cabin crew medical report) iht Regulation on Aircrew
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, lederegenskaper, beslutningsevne, stresstoleranse, simultankapasitet og kommunikasjonsevner er viktige egenskaper for luftambulanseleger.
 • Du må kunne fremstå som en rollemodell for andre yrkesutøvere, og møte pasienter og pårørende med ydmykhet, modenhet og empati.
 • Du må være i god fysisk form
 • Du må kunne benytte de elektroniske verktøy som basen til enhver tid benytter
 • Du er interessert til å utvikle faget videre og være med å løfte avdelingen og klinikken frem

Vi tilbyr

 • En spennende, variert og utfordrende arbeidsdag
 • Et aktivt og trivelig arbeidsmiljø
 • En bred samarbeidsflate med andre yrkesgrupper og aktører
 • Gode pensjons og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Einar Johan Tveit
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 92610109
E-post: einar.johan.tveit@sus.no
Arbeidssted
Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 10
4019 Stavanger