Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Fastlegekorpset i Råde kommune består av fem fastlegehjemler fordelt på tre legesentre.
Råde kommune utlyser med dette en deleliste i henhold til Rammeavtale om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene ASA 4310 - kapittel 10.8.

Sarpsborgveien legesenter er et veldrevet legesenter i lyse og pene lokaler i Karlshus sentrum. Det er en to-legepraksis med to erfarne leger. Det er LIS1 lege ved kontoret, og begge legene har veiledningsansvar. Senteret benytter Pridok journalsystem og har to erfarne legesekretærer.

Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap, og det forutsettes at ny lege inntrer i dette. Det forutsettes enighet om betingelser med hjemmelsinnehaver i h.h.t. Dnlf retningslinjer eller nemd. Hjemmelsinnehaver har rett til å fortsette med sin andel av listen frem til pensjonsalder.

Legene er selvstendig næringsdrivende, og det foreligger en intern samarbeidsavtale som regulerer driften. Betingelser for overdragelse av praksis må avtales med nåværende praksisinnehavere, i tråd med sentrale avtaler. Ny lege må tiltre legesenterets samarbeidsavtale.

Legen som søker deleliste, nærmer seg pensjonsalder og har planer om å jobbe redusert i 1-2 år. Hun har jobbet i allmennpraksis i Råde kommune i 26 år og har en stabil pasientpopulasjon . Nåværende listelengde er 960 pasienter, men kan eventuelt utvides med inntil 25 % ved avtaleinngåelse.

Arbeidsoppgaver
* Fastlege på legesenteret
* Veiledning av LIS1 lege
* Deltagelse i vaktordning i Mosseregionens interkommunale legevakt
* I henhold til rammeavtalen kan fastleger pålegges offentlig legearbeid 7,5 timer per uke
* Bidra til videreutvikling av legesenteret og tverrfaglig samhandling

Kvalifikasjoner
* Medisinsk embetseksamen
* Norsk autorisasjon som lege
* Gjennomført LIS1 tjeneste i spesialist- og kommunehelsetjenesten
* Fortrinnsvis spesialist eller under spesialisering i allmennmedisin
* Ønskelig med erfaring fra klinisk allmennmedisin og fastlegepraksis
* Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper samt god språkforståelse
* Ønskelig med god digital kompetanse

Personlige egenskaper
Det søkes etter en fleksibel person med utpreget evne til samarbeid og kommunikasjon, med god klinisk vurderingsevne.
Personlig egnethet og evne til samarbeid med de øvrige kolleger ved legekontoret og andre samarbeidsaktører vektlegges i særlig grad.

Søknad sendes
Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Råde kommune
Kontaktpersoner
Navn: Cathrine Retvedt
Tittel: Kommunalsjef Helse, omsorg og rehabilitering
Telefon: 99623784
E-post: cathrine.retvedt@rade.kommune.no
Navn: Nina Arntzen
Tittel: Hjemmelsinnehaver
Telefon: 91379792
E-post: nina.arntzen@gmail.com
Hjemmeside
Arbeidssted
,
1640 RÅDE