Kort om arbeidsgiver
Stillingsinformasjon
Ved Sogndal Legesenter er det ledig heimel for fastlege frå 18.01.21. Oppstart etter avtale. Liste på inntil 800 pasientar og inntil 7,5 timar kommunale oppgåver. Det er ikkje kommunale oppgåver lagt til denne stillinga pr. i dag.
 
Om stillinga
Legesenteret har 11 fastlegar og 1 LIS1. Me legg stor vekt på rettleiing integrert i praksis med sikte på at både kurativt arbeid og legevakt skal vere ein god plass å lære allmennmedisin og leggje grunnlaget for spesialisering.
 
Legesenteret er nytt og stort med mellom anna laboratorium, 2 akuttrom og 3 skadestover. Me har erfarne legesekretærar, sjukepleiarar og bioingeniørar. Kommunen eig og driv legesenteret. Legesenteret er samlokalisert med mellom anna sjukeheim med ØHD, helsestasjon, fysioterapi og psykiatriteneste.
 
Legevakta er for tida 15-delt og dekkar ca. 12 000 innbyggjarar, inkludert ØHD. Heimevakt med legevaktlokale ved Sogndal legesenter.
 
Arbeidsoppgåver:
Allmennmedisinske oppgåver som fastlege.
 
Kvalifikasjonar:
Norsk autorisasjon som lege.
Gjennomført turnusteneste/LIS1
Førarkort klasse B
 
Personlege eigenskapar:
Flytande norskkunnkapar, både skriftleg og muntleg.
God evne til kommunikasjon og samhandling.
Gode samarbeidsevner.
Evne til å arbeide sjølvstendig og strukturert.
Høg arbeidskapasitet.
 
Vilkår for fastlegeavtale går fram av lover, forskrifter, sentrale og lokale avtalar.
Stillingsinformasjon
Ved Sogndal Legesenter er det ledig heimel for fastlege frå 18.01.21. Oppstart etter avtale. Liste på inntil 800 pasientar og inntil 7,5 timar kommunale oppgåver. Det er ikkje kommunale oppgåver lagt til denne stillinga pr. i dag.
 
Om stillinga
Legesenteret har 11 fastlegar og 1 LIS1. Me legg stor vekt på rettleiing integrert i praksis med sikte på at både kurativt arbeid og legevakt skal vere ein god plass å lære allmennmedisin og leggje grunnlaget for spesialisering.
 
Legesenteret er nytt og stort med mellom anna laboratorium, 2 akuttrom og 3 skadestover. Me har erfarne legesekretærar, sjukepleiarar og bioingeniørar. Kommunen eig og driv legesenteret. Legesenteret er samlokalisert med mellom anna sjukeheim med ØHD, helsestasjon, fysioterapi og psykiatriteneste.
 
Legevakta er for tida 15-delt og dekkar ca. 12 000 innbyggjarar, inkludert ØHD. Heimevakt med legevaktlokale ved Sogndal legesenter.
 
Arbeidsoppgåver:
Allmennmedisinske oppgåver som fastlege.
 
Kvalifikasjonar:
Norsk autorisasjon som lege.
Gjennomført turnusteneste/LIS1
Førarkort klasse B
 
Personlege eigenskapar:
Flytande norskkunnkapar, både skriftleg og muntleg.
God evne til kommunikasjon og samhandling.
Gode samarbeidsevner.
Evne til å arbeide sjølvstendig og strukturert.
Høg arbeidskapasitet.
 
Vilkår for fastlegeavtale går fram av lover, forskrifter, sentrale og lokale avtalar.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sogndal kommune
Kontaktperson
Navn: Jan Ove Tryti
Tittel: Tenesteleiar legetenester
Telefon: 57 62 97 00
E-post: jan.ove.tryti@sogndal.kommune.no
Arbeidssted
,
6851 SOGNDAL